Syn.: Jacobaea viscosa (L.) Moench, Seneciunculus viscosus (L.) Opiz
Česká jména: starčiček lípavý (Opiz 1852), starček lepkavý (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: starček lepkavý (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Senecio viscosus
Rozšíření: Roste téměř v celé Evropě kromě nejjižnější a nejsevernější části (zde pouze zavlečen), na východ zasahuje do Gruzie a Arménie. V Severní Americe nepůvodní druh. U nás hojně až roztroušeně v nízkých a středních nadmořských výškách, vzácně ve vyšších polohách.
Ekologie: Roste na lesních pasekách a na světlých místech v lesích, na říčních náplavech, zejména v poslední době velmi hojně také na rozličných synantropních stanovištích – zejména na náspech a nádražích, dále podél komunikací, v lomech, výsypkách a pískovnách, při patách zdí a na štěrkovitých rumištích. Vyhledává místa s nezapojenou vegetací a malým obsahem humusu.
Senecio viscosus
Popis: Jednoleté žlutozelené rostliny, které jsou hustě lepkavě žláznaté a v mládí i pavučinatě chlupaté. Lodyha (10–)20–35(–75) cm dlouhá, většinou již v dolní polovině větvená, plná, později dutá a při bázi dřevnatějící. Listy v obrysu podlouhle kopinaté až obvejčité, peřenodílné nebo častěji peřenosečné, po rozemnutí nepříjemně páchnoucí, úkrojky ± vstřícné, peřenolaločné až peřenodílné. Úbory cca 15 mm v průměru skládající řídký vrcholík; zákrovních listenů 21, zákrov válcovitý až zvonkovitý, se světle hnědými špičkami. Zákroveček tvoří 4 nápadně dlouhé listeny dlouhé zhruba jako polovina zákrovu nebo o něco delší. Okrajových jazykovitých květů 13, jejich liguly cca 4 mm dlouhé, žluté, po opylení nazpět ohrnuté. Chmýr čistě bílý, asi 3krát tak delší než nažka.
Záměny: Od našich dalších běžných jednoletých starčků (starček obecný – Senecio vulgaris, starček lesní – Senecio sylvaticus, starček jarní – Senecio vernalis) se bez problémů odliší podle hustě žláznatého lepkavého odění, další znaky jsou na korunách a zákrovních listenech.
Senecio viscosusSenecio viscosus
Senecio viscosusSenecio viscosus
Senecio viscosus
Senecio viscosus
Fotografováno dne 25. 7. 2011 (Praha, Albertov) a 27. 7. 2011 (Praha, Modřany).