Syn.: Cassia delagoensis Harv., Cassia petersiana Bolle
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité

Senna petersiana

Rozšíření: Druh tropické východní Afriky, rozšířený od Etiopie a Jižního Súdánu přes Ugandu, Tanzanii, Zimbabwe a Mosambik až po Svazijsko a východní provincie Jihoafrické republiky, bývá uváděn i z Kamerunu a Středoafrické republiky, objevuje se též na severu Madagaskaru, kde však již nemusí být původní.
Ekologie: Roste ve vlhké křovinaté vegetaci, při okraji tropických lesů, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1650 m.

Senna petersiana

Popis: Keř až menší strom dorůstající výšky 2–6 m, s letorosty hnědými, chlupatými. Listy jsou řapíkaté, sudozpeřené, lístků je 6–10 párů, jsou krátce řapíčkaté, eliptické až podlouhle vejčité, 4–7 cm dlouhé a 1,5–3,5 cm široké, prostřední jsou obvykle větší, na bázi klínovité až zaokrouhlené, celokrajné, na vrcholu špičaté až zašpičatělé, hrotité, na líci řídce chlupaté, na rubu většinou hustěji chlupaté; palisty jsou velmi nápadné, srdčité až ledvinovité, 10–15 mm dlouhé, často výrazně zašpičatělé, chlupaté, částečně vytrvávající. Květenství je terminálním, latnaté, primární vřeteno je až 9 cm dlouhé; listeny jsou široce vejčité, zašpičatělé; kališních lístků je 5, jsou nestejné, až 12 mm dlouhé a 10 mm široké, chlupaté, korunní lístky jsou nestejné, nehetnaté, žluté, největší lístek je až 22 mm dlouhý a 11 mm široký, na vrcholu zaokrouhlený, ostatní jsou eliptické až vejčité; tyčinek je 10, 3 jsou větší s fertilními prašníky, které jsou 7–10 mm dlouhé, 4 rovněž fertilní tyčinky mají prašníky zahnuté, 6–8 mm dlouhé, 3 tyčinky jsou jen malé, zřejmě sterilní, čnělka je 4,5–5,5 mm dlouhá, lysá. Plodem je lusk dosahující délky 13–24 cm a jen 0,8–1,2 cm široký, rovný nebo zakřivený, lysý nebo přitiskle chlupatý.

Senna petersiana
Senna petersiana
Senna petersiana
Senna petersiana
Senna petersiana

Fotografovala Věra Svobodová, dne 10. 4. 2012 (Jihoafrická republika, Mpumalanga, Blyde River Canyon Nature Reserve).