Syn.: Serapias bergonii var. aphroditae (P. Delforge) H. Baumann et R. Lorenz, Serapias bergonii subsp. aphroditae (P. Delforge) Kreutz
Česká jména: sehnutka (Presl 1846, Těšitel 1927)
Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité

Serapias aphroditae

Rozšíření: Endemit Kypru, měl by se vzácně vyskytovat jen na poloostrově Akamas na západě ostrova, někdy je však uváděn i z poloostrova Akrotiri na jihu ostrova.

Ekologie: Roste na suchých travnatých a kamenitých stanovištích, v pobřežních křovinách, při okraji polí, na alkalických půdách, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 500 m. Kvete od března do dubna.

Serapias aphroditae

Popis: Terestrická orchidej s lodyhou přímou, (5–)11–24(–30) cm dlouhou. Listy vyrůstají po 4–8, jsou kopinaté, 5–9 cm dlouhé. Květenství je hroznovité, řídké, (1–)3–6(–10)květé; listen je přibližně stejně dlouhý jako přilba; přilba je šedofialová s nachovou žilnatinou, vnější okvětní lístky jsou 10–15 mm dlouhé, vnitřní jsou kratší, hypochil je 8–12 mm dlouhý, jeho postranní laloky jsou temně nachové, epichil je kopinatý, jen 6–11 mm dlouhý, tedy kratší než hypochil, špičatý, růžový až tmavě nachový, svěšený nebo dozadu stočený pod hypochil. Plodem je tobolka.

Záměny: Druh je podobný sehnutce Bergonově (Serapias bergonii), avšak ve všech ohledech je menší, nápadě krátký je především epichil.

Ohrožení a ochrana: Na Kypru je řazen k druhům zranitelným (VU), vztahuje se na něj ochrana mezinárodní obchodní úmluvy CITES.

Poznámka: Část literatury klasifikuje tento taxon jen jako varietu či poddruh sehnutky Bergonovy (Serapias bergonii), v databázích je dokonce občas řazen k východomediteránnímu druhu Serapias politisii, což se však může jevit jako poměrně překvapivé.

Serapias aphroditaeSerapias aphroditae
Serapias aphroditae

Fotografováno dne 29. 3. 2010 (Kypr, poloostrov Akamas).