Syn.: Orchis vomeracea Burm. f., Serapiastrum vomeraceum (Burm. f.) Schinz et Thell., Serapias cordigera subsp. vomeracea (Burm. f.) H. Sund., Serapias pseudocordigera Moric., Serapias lancifera St.-Amans, Serapias longipetala (Tenore) Pollini
Česká jména: sehnutka (Presl 1846)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Serapias vomeracea
Rozšíření: Mediteránní druh, vyskytuje se v oblasti od západního Středozemí až po Kypr. U nás žádný druh tohoto rodu neroste.
Ekologie: Roste na loukách, v porostech nízké vegetace typu garrigue, ve světlých lesích a olivových hájích, ale i v sadech a na extenzivně zemědělsky obdělávaných plochách, a to až do nadmořské výšky 1 200 (–1 450) m.
Popis: Vytrvalá bylina se dvěma podzemními hlízkami, 20–60 cm vysoká, lodyha přímá, zelená, nahoře červenohnědá, listy úzce kopinaté, 6–19 cm dlouhé a 0,5–1,5 cm široké. Květy v řídkém klasu, po 3–12, podpůrné listeny jsou nápadně zvětšené, kápovité, hnědofialové, výrazně žilnaté, květy souměrné, červeně fialové až nahnědlé, přilbu tvoří 3 vnější a dva vnitřní okvětní lístky, třetí vnitřní lístek je 2dílný, jeho zadní část tvoří hypochil, přední část má na bázi 2 mozoulky a obvejčitý, svěšený, až 3 cm dlouhý pysk. Kvete od března do května, plodem je tobolka. Druh je značně variabilní, rozlišuje se několik poddruhů i forem.
Ohrožení a ochrana: Podobně jako všechny vstavačovité je i tento druh chráněn mezinárodní úmluvou CITES, v některých středomořských státech je chráněn i zákonem.
Poznámka: V oblastech společného výskytu s druhem Serapias orientalis se Serapias vomeracea kříží a vzniká zde kříženec Serapias ×garganica H. Baumann et Künkele.
Serapias vomeraceaSerapias vomeracea
Serapias vomeraceaSerapias vomeracea
Serapias vomeracea
Fotografováno dne 27. 4. 2007 (Itálie, okolí Tivoli, olivový háj).