Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Serianthes kanehirae
Rozšíření: Vyskytuje se pouze v Mikronésii na souostroví Palau (odtud byl popsán a vyskytuje se zde v nominátní varietě) a na ostrově Yap, kde je odlišována endemická var. yapensis.
Ekologie: Roste v nížinných tropických deštných lesích na mezických stanovištích, součást horní stromové etáže. Staré stromy jsou často přítomny i v osadách.
Serianthes kanehirae
Popis: Mohutný stálezelený strom s širokou deštníkovitou korunou, dorůstá výšky až 40 m; kmen dorůstá průměru 1–1,5 m; letorosty jsou rezavohnědě chlupaté. Listy jsou střídavé, dvakrát zpeřené, v prvním řádu složené z 8–12 zpeřených vřeten; lístků posledního řádu je na každém vřeteni 15–25, jsou přisedlé, podlouhlé, 1,4–1,5 cm dlouhé a 0,5–0,6 cm široké, na bázi asymetrické, na vrcholu zaokrouhlené. Květenství je koncové, latovité, jednotlivé 4četné květy jsou shloučeny do strboulků; kališní cípy jsou asi 3 mm dlouhé; koruna je žlutobílá, asi 1 cm dlouhá; tyčinek je mnoho; čnělka je vyniklá, asi 4 cm dlouhá. Lusky jsou smáčknuté, podlouhlé, 10–17 cm dlouhé a 4–6 cm dlouhé, tmavohnědé; semen bývá 2–7, jsou podlouhlá, nepravidelná, 1,5–2 cm dlouhá, tmavohnědá.
Využití: Dřevo je velmi kvalitní, tvrdé a značně odolné vůči termitům; používá se ke stavbě domů. Z velkých kmenů se vyrábějí tradiční kanoe.
Serianthes kanehiraeSerianthes kanehirae
Serianthes kanehirae
Serianthes kanehirae
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 24. 1. 2018 (Palau, Babeldaob, Aimeliik).