Čeleď: Proteaceae Juss. – proteovité
Serruria glomerata
Rozšíření: Endemit Kapského poloostrova a tzv. Cape Flats jižně a jihovýchodně od Kapského Města v Jihoafrické republice.
Ekologie: Vyskytuje se ve formaci fynbos na pískovcových nebo písčitých plošinách, v nadmořských výškách do 350 m. Rostliny jsou ničeny požárem, jejich květy opyluje hmyz; nažky mají masíčka a jsou šířena mravenci.
Serruria glomerata
Popis: Malý kompaktní keřík, dorůstající výšky 20–50 cm a asi 50 cm v průměru. Listy jsou 2,5–7 cm dlouhé a 3–6 cm široké, rozčleněné v 20–25 jemných, čárkovitých, lysých, na průřezu kruhovitých úkrojků s jemnou ostrou špičkou. Květenství jsou téměř kulovité strbouly, 2,5–5 cm dlouhé a 3,5–4,5 cm široké, bývají často sdruženy po 3 na koncích větví; každý strboul je složen ze 4–8 dílčích strboulů tvořených 20–40 vonnými květy; listeny jsou nezřetelné; okvětí je krémově žlutobílé, jemně hedvábitě chlupaté; čnělka je prohnutá. Plody jsou nažky.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) figuruje mezi zranitelnými druhy (VU – vulnerable). Důvodem je ztráta asi 30 % lokalit za posledních 60 let. Dnes neexistují životaschopné populace tohoto druhu mimo chráněná území.
Serruria glomerata
Serruria glomerata
Serruria glomerata
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).