Syn.: Astrocarpa interrupta Boreau, Astrocarpa sesamoides (L.) DC., Reseda canescens L., Reseda sesamoides L., Sesamoides canescens (L.) Kuntze
Čeleď: Resedaceae S. F. Gray – rýtovité
Sesamoides interrupta
Rozšíření: Vyskytuje se na Pyrenejském poloostrově ve Španělsku, dále v jižní Francii, v severozápadní Itálii, na Korsice a na Sardinii.
Ekologie: Roste na pastvinách, okrajích cest nebo i na skalkách, téměř výhradně na kyselých, žulových nebo rulových podkladech. Vystupuje až do nadmořské výšky 2800 m.
Sesamoides interrupta
Popis: Vytrvalá bylina s vícehlavým oddenkem a růžicí listů, z níž vyrůstá více lodyh; lodyhy jsou prutnaté, nevětvené, poléhavé, vystoupavé nebo přímé, (5–)10–20 cm vysoké. Listy jsou nasivělé, v přízemní růžici obkopinaté až čárkovitě kopisťovité, (0,8–)1–2,5(–4) cm dlouhé a 1,5–3,5(–4) mm široké, na bázi pozvolna zúžené, na vrcholu tupé; lodyžní listy se postupně zmenšují, jsou střídavé, čárkovité až čárkovitě kopinaté, (0,2–)0,3–0,7(–1) cm dlouhé a (0,5–)0,7–1,5(–2,5) mm široké, čárkovitě obkopinaté. Vícekvětý hrozen je 5–6(–8) mm široký; květní stopky jsou velmi krátké; květy jsou oboupohlavné; vytrvalý kalich tvoří volné nestejné lístky, dolní jsou trojúhelníkovité; koruna je rovněž volná, bílá, korunní lístky jsou také nestejné, horní dřípené do 5–7 čárkovitých úkrojků; tyčinek je (6–)7–9(–10); volných plodolistů je (4–)5–6, čnělka je vrcholová. Plody jsou měchýřky.
Poznámka: Druhy rodu Sesamoides jsou si velmi podobné a ne vždy snadno odlišitelné, v některých územích se vyskytují i 2–3 druhy současně. Jejich taxonomické pojetí je stále předmětem diskusí a rovněž v používání jmen nepanuje shoda.
Sesamoides interrupta
Sesamoides interrupta
Sesamoides interrupta
Fotografoval Vít Grulich, dne 15. 5. 2013 (Itálie, Sardinie, Neoneli, Oasi di Assai).