Syn.: Astrocarpa clusii J. Gay, Astrocarpa prostrata (Boiss.) H. Lindb., Astrocarpa purpurascens (L.) Raf., Reseda purpurascens L.
Čeleď: Resedaceae S. F. Gray – rýtovité
Sesamoides purpurascens
Rozšíření: Areál zahrnuje jihozápadní Evropu, roste od Portugalska přes Španělsko do jižní Francie, výskyt v Itálii, jakož i na Korsice a Sardinii je nejistý. V severní Africe se vyskytuje od Maroka přes Alžírsko do Tuniska.
Ekologie: Stanovištěm jsou pastviny nebo světliny v lesích a mediteránních křovinách, převážně na kyselých podkladech; preferuje písčité půdy. Vystupuje až do nadmořské výšky 2100 m.
Sesamoides purpurascens
Popis: Dvouletá nebo vytrvalá bylina s růžicí listů a obvykle několika lodyhami; lodyhy jsou prutnaté, obvykle vystoupavé, (5–)10–45(–60) cm vysoké, po celé délce olistěné. Listy jsou sivé, často načervenalé, v přízemní růžici jsou obkopinaté až obvejčitě kopisťovité, (0,5–)1–3(–3,5) cm dlouhé a (1,2–)2–5(–8) mm široké, na bázi pozvolna zúžené, na vrcholu krátce zašpičatělé; lodyžní listy se postupně zmenšují, jsou střídavé, čárkovité až čárkovitě kopinaté, (0,3–)0,4–2(–3) cm dlouhé a 0,5–1,5(–3) mm široké. Mnohokvětý hrozen je 3–5(–6) mm široký; květní stopky jsou velmi krátké; květy jsou oboupohlavné; vytrvalý kalich je tvořen volnými nestejnými lístky, dolní jsou trojúhelníkovité; koruna je rovněž volná, bílá, lístky jsou rovněž nestejné, horní dřípené do (5–)7(–9) čárkovitých úkrojků; tyčinek je (8–)12–14(–15); volných plodolistů je (3–)4–6(–7). Plody jsou měchýřky.
Poznámka: Rod Sesamoides je blízce příbuzný rýtům (Reseda), avšak odlišuje se volnými plodolisty. Náleží do něj asi 3–6 velmi podobných druhů (u některých typů není mezi badateli shoda na druhovém nebo poddruhovém pojetí), všechny se vyskytují v západní části Středozemí, zejména na Pyrenejském poloostrově.
Sesamoides purpurascens
Sesamoides purpurascensSesamoides purpurascens
Sesamoides purpurascens
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 26. 4. 2017 (Portugalsko, Parque Natural do Douro Internacional, Picote).