Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Sesleria nitida
Rozšíření: Italský endemit, roste v pohořích centrálních a jižních Apenin od Umbrie až do Kalábrie, také na Sicílii na Etně a v pohoří Madonie.
Ekologie: Provází skalní terásky a alpinské trávníky v nadmořské výšce 600–2000 m.
Sesleria nitida
Popis: Vytrvalá trsnatá tráva vysoká 40–70 cm; stébla jsou vystoupavá, na bázi do výšky 4–7 cm obalená odumřelými lysými nebo roztroušeně chlupatými šedavými pochvami, s kolénky jen v dolní části. Listy jsou nasivělé, jejich čepel je plochá, jen zřídka svinutá, 2–3 mm široká, na okraji drsná, nejvyšší stébelný list je 3–8 cm dlouhý; jazýček je 1–2 mm dlouhý, uťatý nebo špičatý. Květenství je hustý, vejcovitý nebo krátce válcovitý lichoklas 2–3,5 cm dlouhý a 1–1,5 cm široký; klásky jsou 2–5květé; plevy jsou kopinaté, 5–7 mm dlouhé, na žilkách brvité, na vrcholu s ven vyhnutou, 1–2 mm dlouhou osinou; pluchy jsou 5–6 mm dlouhé, obvykle lysé, terminální zoubek je protažený do osiny 1–2 mm dlouhé, postranní zoubky nesou osinu 0,5–1 mm dlouhou. Obilky jsou nahé.
Poznámka: V Apeninách víceméně nahrazuje podobný druh Sesleria caerulea, který se odlišuje kratšími nejvyššími lodyžními listy a rovněž kratšími lichoklasy.
Sesleria nitidaSesleria nitida
Sesleria nitida
Fotografovala Alena Vydrová, dne 2. 7. 2015 (Itálie, NP Gran Sasso e Monti della Laga, Campo Imperatore).