Syn.: Aira juncifolia Wulfen ex Kunth, nom. inval., Cynosurus juncifolius Wulfen ex Mert. et W. D. J. Koch, Sesleria albanica Ujhelyi, Sesleria apennina Ujhelyi, Sesleria interrupta Vis., Sesleria juncifolia Suffren, Sesleria kalnikensis Jáv., Sesleria ujhelyii Strgar
Čeleď: Poaceae Barhart – lipnicovité
Sesleria tenuifolia
Rozšíření: Roste na Apeninském a Balkánském poloostrově. V Apeninách zasahuje nejdále na sever po Apuánské Alpy, na jih do skupiny M. Pollino. Na Balkáně se vyskytuje od okolí Terstu až po Albánii.
Ekologie: Provází nezapojené skalní stepi a alpinské trávníky, výhradně na vápencovém podloží. Vystupuje až do nadmořské výšky 2600 m.
Sesleria tenuifolia
Popis: Vytrvalá trsnatá tráva; stébla jsou vysoká 20–40 cm. Listy na sterilních výhonech jsou až 2 mm široké, ostatní jsou svinuté a dosahují průměru 0,5–0,6 mm; jazýček je nepatrný, brvitý. Květenství je hustý, jen na bázi poněkud přetrhovaný lichoklas (1–)2–3,5 cm dlouhý a 0,5–1 cm široký; klásky jsou 2květé, 7–8 mm dlouhé; plevy jsou 5,5–6 mm dlouhé, s osinkou 1,5–2 mm dlouhou; pluchy jsou 5–6 mm dlouhé, na ploše srstnatě chlupaté, s osinkou asi 1,5 mm dlouhou a 4 zoubky pod vrcholem. Obilky jsou drobné, nahé.
Záměny: Pěchavy na Balkáně a v Itálii se často nesnadno určují, je zde větší počet velmi podobných druhů a navíc jich obvykle roste na jedné lokalitě několik. Tento druh lze ovšem snadno rozeznat podle svinutých, velmi tenkých listů.
Sesleria tenuifolia
Sesleria tenuifolia
Sesleria tenuifolia
Fotografováno dne 18. 5. 2016 (Albánie, qark Skhodër, Prokletije, kamenitá suť nad obcí Ducaj).