Tachtadžjan

Největší část australského kontinentu, tedy území na jeho severu a při celém východním pobřeží včetně Tasmánie, zabírá jediná oblast. Toto území budují staré vyvřelé nebo metamorfované horniny, místy jsou překryty mladšími sedimenty a jen na malých plochách třetihorními vulkanity. Jde o jednu z částí rozpadlé Gondwany, která se odlomila od dnešní Antarktidy a přesouvala se směrem k severu a teprve pře 15 miliony let dosáhla současné polohy.
Klima je spíše různorodé; na severovýchodě na Yorském poloostrově je horké a vlhké, s ročními srážkovými úhrny dosahujícími až 4000 mm, zatímco na severu a ve vnitrozemí je mnohem sušší, s výraznou periodou sucha; sever je výrazně ovlivňován letním monzunem. Směrem k jihu jsou zejména hory poměrně vlhké a na jihovýchodě jsou také podstatně nižší teploty, v horách v zimě padá sníh. Nejchladnější klima je na Tasmánii, kde se střídají 4 vyhraněná roční období a maximum srážek přichází v zimě.
Rozmanitost vegetace je dána různorodostí klimatu. V nejteplejších a nejvlhčích oblastech severovýchodu jsou tropické deštné lesy, na které směrem na západ a na jih navazují různé typy poloopadavých monzunových lesů a na ještě sušších místech savana. Na jihovýchodě, v klimatu subtropického rázu, jsou ve vyšších polohách mlžné lesy a v nejvyšších horách je vytvořeno dokonce primární bezlesí. Květena je různorodá, v deštných lesích je méně endemická než v ostatních typech vegetace. Její součástí jsou i starobylé typy – na severu se vyskytují zástupci fylogeneticky primitivní endemické čeledi Austrobaileyaceae, ve střední části východního pobřeží byla na konci 20. století objevena živá fosílie – jehličnan Wollemia nobilis. V květeně mají vysoké zastoupení Proteaceae a Myrtaceae, zejména australský endemický rod Eucalyptus. Původ této květeny je třeba v prakontinentu Gondwana, což dokazují např. pabuky (Nothofagus). Tropické prvky mají většinou charakter mladších migrantů z Paleotropis.

Podpis

Austrálie
Severo-východoaustralská oblast zahrnuje tyto floristické provincie:

Austrálie
Na BOTANY.cz najdete z uvedené oblasti tyto druhy (včetně neofytů):