Zobrazit místo Severoaustralská provincie na větší mapě

Severoaustralská provincie je součástí Severo- a západoaustralské oblast Australis. Rozkládá se na severu Západní Austrálie v oblasti Kimberley Plateau, dále zahrnuje pobřežní části Severního teritoria a severozápad Queenslandu.
Severoaustralská provincie
Geologický podklad tvoří většinou staré prekambrické horniny. Klima je tropické, s výraznou suchou periodou.
Severoaustralská provincie
Charakteristickým typem vegetace na vlhčích pobřežích je monzunový les se zastoupením většího počtu stálezelených i opadavých druhů dřevin. Zasahují se i některé palmy, např. z východoasijského rodu Livistona. Na rozdíl od deštných lesů je zde málo lián a minimum epifytů.
Severoaustralská provincie
V sušším vnitrozemí na to navazuje savana s jediným australským druhem baobabu Adansonia gregorii (Malvaceae), který provázejí druhy rodu Cochlospermum, Bauhinia cunninghamii a další. Bohatá je vegetace mangrove, která při pobřeží dosahuje značné rozlohy. Setkáme se zde prakticky se všemi druhy, které sem pronikají z jihovýchodní Asie – jde o druhy rodů Rhizophora, Bruguyera, Avicennia a dalších.
Severoaustralská provincie
Květenu území tvoří typické australské rody a druhy; endemismus se však drží prakticky jen na druhové úrovni, lokálně mohou endemii tvořit kolem 15 %. Flóra je ovšem obohacena – na Austrálii neobvykle vysokým – podílem paleotropických druhů, zejména prostřednictvím nepříliš vzdálené Indonésie. Neendemické druhy tvoří prakticky celou vegetaci mangrove, která je v tomto území obzvláště typická.
Severoaustralská provincie
Původní květenu Severoaustralské provincie na BOTANY.cz zastupují:

Sousedicí floristické provincie:

Severoaustralská provincie
Fotografovala Jana Mališová.