Zobrazit místo Severočínská provincie na větší mapě

Tato floristická provincie Východoasijské oblasti se rozkládá v Číně podél řeky Chuang-che, na severu je ohraničena Mongolskou stepí, na severovýchodě Mandžuskou provincií. Dosahuje k severnímu pobřeží Žlutého moře a zahrnuje i Liaotungský a Šantungský poloostrov. Jižní hranice probíhá přibližně na rozvodí mezi řekami Chuang-che a Jang-c‘-ťiang. V této floristické provincii se tedy nacházejí čínské provincie Liao-ning, Šan-tung, Šan-si, Šen-si, Ning-sia, ale i oblast okolo Pekingu. Největší část provincie pokrývají spraše, ale v pohořích jsou obnaženy jak staré horniny krystalinika, tak druhohorní a třetihorní sedimenty a omezeně i mladší vulkanity. Klima je temperátní, ale s kontinentální tendencí, v zimě je ovlivňováno silnými studenými větry.
Severočínská provincie

Severočínská provincie

Převažujícím typem vegetace jsou opadavé listnaté lesy, v nichž hrají hlavní roli rozmanité druhy dubů (Quercus), dále jasan Fraxinus chinensis, jilm Ulmus davidiana, habrovec Ostrya japonica a další. Na exponovaných skalnatých stanovištích je vegetace s dominantní borovicí Pinus tabuliformis, zeravcem Platycladus orientalis a jalovcem Juniperus rigida. Ve vyšších polohách na doubravy navazují lesy s dominantními břízami (Betula fruticosa, Betula chinensis, Betula japonica a Betula albosinensis), které z jehličnanů doplňuje smrk Picea asperata.
V květeně najdeme několik endemických rodů a větší počet endemických druhů, míra endemismu je však mnohem nižší než u sousední Středočínské provincie. Území bylo daleko více ovlivněno migracemi podmíněnými čtvrtohorními výkyvy klimatu. Převažují holarktické prvky; zasahují sem i některé druhy známé ze střední Evropy, např. střemcha (Prunus padus), osika (Populus tremula), z bylin hruštička okrouhlolistá (Pyrola rotundifolia), ale i violka dvoukvětá (Viola biflora), celík zlatobýl (Solidago virgaurea) a další. Subtropické elementy zde v podstatě chybějí.
Severočínská provincie
Dílčí články o provincii:

Z druhů Severočínské provincie na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristické provincie:

Severočínská provincie
Fotografovali Pavel Sekerka a František Mazáč.