Zobrazit místo Seychelská provincie na větší mapě

Vnitřní ostrovy Seychelského souostroví představují nejodlehlejší kontinentální ostrovní systém na Zemi. Jsou to nevelké útržky pevniny, které se oddělily zhruba před 65 miliony lety od indické zemské desky, budované starými žulovými horninami. Ostatní ostrovy jsou nízké, tvořené korálovými vápenci. Klima je zde stabilní, tropické, horké a vlhké, v průběhu roku se zanedbatelnými výkyvy teplot a nevelkými výkyvy srážek; monzuny se této oblasti vyhýbají. Nejvyšší ostrovy mají vrcholy v zóně kondenzace oblačnosti.
Seychelská provincie
Vegetace je tvořena deštnými lesy, dominují v ní především zástupci čeledí mořenovitých (Rubiaceae) a Sapotaceae. Ve vyšších polohách, obohacovaných horizontálními srážkami, jsou specifické mlžné lesy, kde se uplatňuje např. endemická Northia seychellana a stromová kapradina Cyathea sechellarum. Nižší ostrovy jsou poněkud sušší, zejména pro ostrov Praslin je charakteristický palmový prales, v němž dominuje obrovská endemická palma Lodoicea maldivica. Typická je vegetace ohlazených žulových výchozů s endemickou vanilkou Vanilla phalaenopsis a také mangrove.
Seychelská provincie
Květena Seychelských ostrovů není příliš bohatá, čítá pouze asi 270 původních druhů. Je však velmi reliktní, většina hlavních dřevin (s výjimkou pobřežní vegetace a mangrove) je endemická. Endemitů na úrovni rodů je zde celkem 15 (s výjimkou kokosu je na úrovni rodu endemických všech 6 ostatních zdejších palem), na úrovni druhů semenných rostlin endemismus dosahuje asi 37 %. Nejvíce druhů ukazuje na souvislosti s Indickou a Malesijskou oblastí, např. Dillenia ferruginea, láčkovka Nepenthes pervillei, Vateriopsis seychellarum (Dipterocarpaceae), pandány (Pandanus), méně s Madagaskarem, např. orchidej Cynorkis fastigiata a kapradina Schizaea confusa, a s Maskarénami, např. palma Deckenia nobilis. Překvapivě slabý je vztah ke kontinentální Africe, který dosvědčuje např. Pyrostria bibracteata.
Seychelská provincie
Články o provincii:

Seychelská provincie
Na BOTANY.cz původní druhy této provincie zastupují:

Sousedící floristické provincie:

Seychelská provincie
Fotografoval Vít Grulich.