Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Sherardia arvensis

Sherardia arvensis

Rozšíření: Evropa, její areál sahá na východ po západní Bělorusko a Ukrajinu, jeho součástí je také Přední Asie, Kavkaz, východní Středozemí, severní Afrika a Kanárské ostrovy. Druhotně i Azorské ostrovy. U nás bývala dříve hojnější, dnes se vyskytuje spíše roztroušeně.
Ekologie: Roste nejčastěji v kulturách okopanin a obilovin, dále v zahradách, rumištích a úhorech. Nejčastěji osidluje živinami středně zásobené půdy. Kvete od května do září.
Popis: Bračka rolní má poléhavou nebo vystoupavou lodyhu, která je 4hranná a drsně osténkatě chlupatá. Dolní listy rostou ve 4četných přeslenech, střední a horní listy, které jsou podlouhlé nebo obkopinaté, ve 4–6četných přeslenech. Květenství je 4–10květé, kalich obvykle 6cípý a krátce štětinatě chlupatý. Koruna je světle fialová.
Poznámka: Rodové jméno Sherardia odkazuje na anglického botanika W. Sherarda.
Sherardia arvensis
Fotografováno v červenci 2008 (Liptál).