Syn.: Vatica obtusa Steud.
Čeleď: Dipterocarpaceae Blume – dvojkřídláčovité

Shorea obtusa

Rozšíření: Pochází z jihovýchodní Asie, kde roste v Barmě, Thajsku, Laosu, Kambodži a Vietnamu.

Ekologie: Roste v tropických suchých opadavých, případně monzunových poloopadavých lesích, v územích s úhrnem ročních srážek 1250–2000 mm a delší suchou periodou; vystupuje do nadmořské výšky až 1300 m. Provází často lehké propustné půdy chudé na živiny s kyselou půdní reakcí. Je odolný vůči požárům a snadno obrůstá.

Shorea obtusa

Popis: Opadavý aromatický strom, dorůstá výšky 15–30 m; borka je hrubě rýhovaná; větvičky jsou hranaté, v mládí plstnatě chlupaté. Listy jsou střídavé; řapík je 1,5–2,5 cm dlouhý; čepel je podlouhlá, 10–20 cm dlouhá a 7,5–12 cm široká, s 15–20 páry souběžných žilek druhého řádu, na líci většinou lysá a lesklá, na bázi klínovitá, zaokrouhlená až uťatá, celokrajná, na vrcholu většinou zašpičatělá; palisty jsou drobné, opadavé. Květenství je dosti bohatá lata; květy jsou 5četné; kalich je na bázi srostlý, lysý, cípy jsou střechovité, za plodu zveličené; koruna je v poupěti pravotočivě svinutá, lístky jsou asi 9 mm dlouhé, žlutobílé; tyčinek je mnoho; semeník je 3pouzdrý, víceméně srůstá s kalichem. Plodem je nažka ve vytrvalém kalichu, s 2 úzce prodlouženými, chlupatými křídly.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2017) tento druh hodnotí jako blízký ohrožení (NT – near threatened). Důvodem je především ztráta stanovišť spojená s fragmentací a ztrátou fitness u lokálních populací.

Využití: Dřevo je kvalitní, tvrdé a používá se jako stavební materiál a na výrobu dřevěného uhlí, získává se i vonná pryskyřice, která se zpracovává jako součást laků i jako prostředek tradiční medicíny, neboť má antibiotické účinky a působí i jako podpůrný lék při úplavici a malárii. Letorosty velmi ochotně spásá dobytek.

Poznámka: Významný zástupce čeledi Dipterocarpaceae, která patří mezi nejdůležitější skladebné prvky flóry jižní a jihovýchodní Asie (od Srí Lanky po Indonésii); velmi často tvoří dominantu vegetace. Zvláště hojné jsou v deštných lesích, mnohem méně časté na stanovištích sušších. Tento druh patří k výrazným dominantám suchých opadavých nížinných lesů, zejména v Thajsku.

Shorea obtusaShorea obtusa
Shorea obtusa
Shorea obtusa
Shorea obtusa

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 30. 3. 2017 (Barma, Taung Kalat).