Syn.: Napaea hermaphrodita L., Ripariosida hermaphrodita (L.) Weakley et D. B. Poind.
Česká jména: vlákeň oboupohlavná (Kubát 2002)
Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité
Sida hermaphrodita
Rozšíření: Druh severovýchodu USA a jihovýchodu Kanady, vyskytuje se v oblasti od jižního Ontaria po Virginii a Tennessee. Byl zavlečen také do Evropy, opakovaně byl zaznamenán rovněž na českém území.
Ekologie: Roste v pobřežní vegetaci, objevuje se podél cest i na stanovištích narušovaných lidskou činností, stoupá do nadmořské výšky okolo 200 m. Kvete v létě.
Popis: Statná vytrvalá bylina s lodyhou přímou, 1–3(–5) m dlouhou, chlupatou, později olysalou. Listy jsou řapíkaté, dlanitě (3–)5(–7)klané, až 22 cm dlouhé a asi 20 cm široké, na bázi srdčité, po okraji pilovité, na vrcholu dlouze zašpičatělé, lysé; palisty jsou čárkovité, 3–4 mm dlouhé, kratší než řapíky. Květenství vyrůstá z úžlabí listů, je 2–10květé, vrcholičnaté; kalíšek chybí, kalich je 4–5 mm dlouhý, hvězdovitě chlupatý, do dvou třetin srostlý, jeho cípy jsou trojúhelníkovité; korunní lístky jsou obvejčité, 8–10 mm dlouhé, bílé; tyčinkový sloupek je chlupatý. Plody jsou poltivé, dosahují v průměru 6–8 mm, plůdků je 8–10.
Využití: V padesátých letech 20. století byla vlákeň oboupohlavná pokusně pěstována jako vláknodárná rostlina na Šumpersku, je to i dobrá rostlina medonosná, mohla by být snad též zdrojem biomasy. Pěstuje se občas rovněž jako zajímavá trvalka v zahradách.
Poznámka: Rod Sida je poměrně početný, odhaduje se, že zahrnuje zhruba 100 až 150 druhů, které se vyskytují především v Severní a Jižní Americe, najdeme je však i v Asii, Africe a Austrálii. Zde představovaný druh bývá někdy vyčleňován k monotypickému rodu Ripariosida.
Sida hermaphroditaSida hermaphrodita
Sida hermaphrodita
Sida hermaphrodita
Sida hermaphrodita
Sida hermaphrodita
Fotografováno dne 25. 7. 2018 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Německo, Braniborsko, Postupim, Botanischer Garten der Universität Potsdam).