Syn.: Leucophae discolor (Willd. ex Bolle) Webb ex H. Christ
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Sideritis discolor
Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, vyskytuje se jen na ostrově Gran Canaria, a to extrémně vzácně.
Ekologie: V reliktech vavřínových lesů na severu ostrova Gran Canaria přežívá poslední stovka exemplářů tohoto druhu, jedná se vlastně již jen o 4 územně ostře ohraničené populace. Proto byla zahájena reintrodukce rostlin na přírodní stanoviště. Kvete od dubna do června.
Popis: Keř, 50–180 cm vysoký, listy vejčitě kopinaté, tupé, na bázi srdčité, vroubkované, zelené, na rubu běloplstnaté, květenství husté, květy v lichopřeslenech, koruna běložlutá, až 1 cm dlouhá. Plody jsou tvrdky.
Ohrožení a ochrana: Ve španělské Červené knize byl tento taxon zařazen ke kriticky ohroženým druhům (CR), je také uveden v seznamu přísně chráněných druhů Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva).
Sideritis discolorSideritis discolor
Sideritis discolorSideritis discolor
Fotografováno dne 15. 6. 2006 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, Tafira – Jardín Botánico Viera y Clavijo).