Syn.: Polymnia odoratissima Sessé et Moc., Sigesbeckia cordifolia Kunth, nom. illeg., Sigesbeckia droseroides Sweet, Sigesbeckia melanolepsis Sch. Bip.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Sigesbeckia jorullensis
Rozšíření: Dosti rozsáhlý areál se táhne celou Střední a Jižní Amerikou od Mexika až do Bolívie, také zahrnuje ostrovy v Karibiku. Údaje z nejjižnější části Jižní Ameriky se zřejmě vztahují k příbuzným druhům.
Ekologie: Velkému areálu odpovídá i rozmanitost stanovišť, které osídluje. Jsou to nejrůznější typy lesů od dubových a jehličnatých po horské, ale i mlžné, dále se vyskytuje v alpínské vegetaci, v sopečných oblastech na místech primární sukcese, ale i na stanovištích člověkem ovlivněných, např. na okrajích cest, na pastvinách nebo na polích. Lokality leží v nadmořské výšce od 1500 až do 3800 m.
Popis: Jednoletá nebo krátce vytrvalá bylina; lodyha je přímá, obvykle jen chudě větvená, 30–150 cm vysoká, na bázi většinou roztroušeně chlupatá, v horní části žláznatá. Listy jsou řapíkaté nebo až prorostlé, nejvyšší občas přisedlé; řapík bývá křídlatý, (1–)2–8 cm dlouhý; čepel je trojúhelníkovitá až vejčitá, u horních listů někdy kopinatá, 3–11(–16) cm dlouhá a 2–6(–11) cm široká, chlupatá, někdy s vtroušenými stopkatými žlázkami, u řapíkatých listů na bázi často srdčitá nebo uťatá, téměř celokrajná až do různého stupně pilovitá, na vrcholu špičatá nebo zašpičatělá. Květenství je nejčastěji chocholík úborů; stopky úborů jsou 1–3,5 cm dlouhé; vnějších zákrovních listenů je 5–6, úzce čárkovitě kopisťovitých, 5–18 mm dlouhých, rozestálých, pokrytých stopkatými žlázkami, vnitřní zákrovní listeny jsou obvykle početnější, eliptické až obvejčité, 2–3,5 mm dlouhé; jazykovité květy jsou samičí, v počtu 5–8(–12), s kratičkou, jen 1,5–2,5(–3,5) mm dlouhou žlutou ligulou, oboupohlavných květů terče je 8–20, trubkovitých; prašníky jsou zelené. Nažky jsou široce obráceně kuželovité, 2–3,5 mm dlouhé, bez chmýru.
Sigesbeckia jorullensisSigesbeckia jorullensis
Sigesbeckia jorullensis
Sigesbeckia jorullensis
Sigesbeckia jorullensis
Fotografovala Věra Svobodová, dne 25. 3. 2017 (Kostarika, Volcán Poás).