Syn.: Lychnis andicola (Gillies ex Hook. et Arn.) Britton, Melandrium andicolum (Gillies ex Hook. et Arn.) Rohrb., Melandrium chilense var. argentinense Hosseus, Melandrium chilense var. cucubaloides (Fenzl ex Rohrb.) Hosseus, Saponaria andicola (Gillies ex Hook. et Arn.) Kunze ex Rohrb., Wahlbergella andicola (Gillies ex Hook. et Arn.) Rouy
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité

Silene andicola

Rozšíření: Druh jihozápadu Jižní Ameriky, vyskytuje se na středochilsko-argentinském pomezí, v oblasti od argentinské provincie Mendoza na severu až po Río Negro na jihu, rovněž v sousedních regionech středního Chile. Bývá uváděn i z horských oblastí Bolívie a Peru – tyto údaje se však pravděpodobně vztahují k jinému druhu.

Ekologie: Roste na otevřených kamenitých a skalnatých horských svazích, na alpínských loukách, v nadmořských výškách zhruba od 1500 až do 3200 m. Kvete od prosince do února.

Silene andicola

Popis: Vytrvalá trsnatá bylina s lodyhou přímou, 20–30 cm dlouhou. Přízemní listy vyrůstají v růžici, jsou úzce kopinaté až obvejčité, 30–50 mm dlouhé a asi 15 mm široké, na bázi klínovité, celokrajné, na vrcholu špičaté nebo tupé, na líci lysé, při okraji řídce až hustě žláznatě chlupaté, na rubu řídce chlupaté, lodyžní listy jsou vstřícné, k vrcholu lodyhy postupně se zmenšující. Květy vyrůstají jednotlivě nebo v chudokvětých hroznech na vrcholu lodyhy, jsou vzpřímené nebo od lodyhy odstálé; kalich je zvonkovitý, nafouklý, žláznatě chlupatý, žilnatina je výrazná, síťnatá, kališní cípy jsou trojúhelníkovité, špičaté; korunní lístky jsou bílé až narůžovělé, na vrcholu uťaté a zubaté nebo někdy i dvouklané. Plodem je vejcovitá tobolka.

Poznámka: V andské oblasti jihozápadu Jižní Ameriky se vyskytuje zhruba 10 druhů horských silenek, kromě tohoto druhu k nim patří například ještě rovněž středochilská a obvykle jednokvětá Silene chilensis, na jihu Patagonie se můžeme setkat zase s nižší a hustě trsnatou silenkou Silene antarctica. Až do jižních And byla též zavlečena i z Evropy dobře známá silenka nadmutá (Silene vulgaris).

Silene andicola
Silene andicola
Silene andicola
Silene andicola

Fotografoval Mário Duchoň, dne 8. 2. 2019 (Chile, Parque nacional Conguillío, svahy vulkánu Sierra Nevada).