Syn.: Atocion armeria (L.) Raf., Atocion armeroides Raf., Atocion lituanicum (Zapal.) Tzvelev, Cucubalus fasciculatus Lam., Lychnis armoraria Scop., Silene lituanica Zapal., Silene umbellata Gilib., nom. illeg.
Česká jména: silenka svazčitá (Kubát 2002)
Slovenská jména: silenka zväzkovitá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Silene armeria
Rozšíření: Původní výskyt se udává z Francie, severní Itálie, Švýcarska a Německa, kde zasahuje až do Porýní a do Harzu, domácí je snad i v Polsku a v Litvě, dále v jihovýchodní Evropě na Balkánském poloostrově a přesahuje i do Malé Asie do Turecka. Často se pěstuje a zplaňuje, druhotný výskyt je hlášen téměř z celého zbytku Evropy, ale i z Indie, Severní Ameriky i Brazílie.
Ekologie: Primárním stanovištěm jsou travnaté a kamenité svahy s teplomilnou vegetací nebo lesní lemy, nejčastěji na kyselých podkladech, v sekundárním areálu roste na rumištích, na náspech silnic a železnic, na štěrkovitých náplavech, ale i jako plevel v obilí a ve vinohradech.
Silene armeria
Popis: Jednoletá bylina s přímou, jen nahoře chudě větvenou lodyhou vysokou 10–40(–60) cm. Listy jsou vstřícné, dolní řapíkaté a kopisťovité až obkopinaté, za květu uschlé, střední lodyžní vejčité až kopinaté, (1–)3–6 cm dlouhé a (0,3–)1–2,5(–4) cm široké, srdčitou bází přisedlé, špičaté, nápadně sivozelené, lysé, hladké. Květenství je vrcholový, chocholičnatě stažený vidlan; květy jsou krátce stopkaté, 5četné; kalich je srostlý, kyjovitý, 1,2–1,5 cm dlouhý, lysý, s 10 žilkami; korunní lístky jsou volné, jejich čepel je obvejčitě klínovitá, 5–7 mm dlouhá, sytě růžová až nachová, obvykle mělce vykrojená, pakorunka je vyvinutá; tyčinek je 10; gyneceum srůstá ze 3 plodolistů. Plody jsou 6–8 mm dlouhé vejcovité tobolky s karpoforem, na vrcholu se otvírají 6 zuby.
Využití: Občas se pěstuje jako nenáročná okrasná letnička.
Silene armeriaSilene armeria
Silene armeria
Silene armeriaSilene armeria
Fotografovala Alena Vydrová, dne 21. 6. 2005 (Bohuslavice u Vimperka).