Syn.: Silene brachycarpa Boiss. et Bal.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Silene cappadocica
Rozšíření: Pochází z Turecka, kde roste především v Anatolii, omezeně přesahuje i do Gruzie.
Ekologie: Stanovištěm jsou suchá travnatá a kamenitá místa, lokality leží v nadmořské výšce 800–2300 m.
Silene cappadocica
Popis: Vytrvalá, obvykle gynodioecická bylina; lodyhy jsou přímé nebo vystoupavé, 10–50 cm vysoké, nazpět chlupaté. Listy jsou vstřícné, podlouhlé až obkopinaté, obvykle užší než 5 mm, krátce chlupaté. Květenství je latnaté; kalich je srostlý, trubkovitý, chlupatý, často s vtroušenými žlázkami, u funkčně samičích květů 3–5 mm dlouhý, u oboupohlavných květů 5–11 mm dlouhý; korunní lístky jsou nehetnaté, bílé nebo žlutozelené, na vrcholu hluboce dvouklané, cípy jsou čárkovité; tyčinek v oboupohlavných květech je 10, v samičích jsou jen staminodia; semeník u oboupohlavných květů nese 3–4 mm dlouhý anthofor, v květech funkčně samičích je kratší. Plody jsou vejcovité, dlouze zašpičatělé, zaobleně trojboké tobolky, ukryté ve vytrvalém kalichu.
Poznámka: Běžně se v populacích vyskytují jedinci s oboupohlavnými a s funkčně samičími květy, které mají zakrnělé tyčinky – podobné případy gynodioecie jsou v čeledi Caryophyllaceae známy i u řady dalších druhů. Květy těchto rostlin se zřetelně liší velikostí, občas vedly k odlišování samostatných druhů – i jméno Silene brachycarpa je založeno na funkčně samičích rostlinách.
Silene cappadocica
Silene cappadocicaSilene cappadocica
Fotografoval Mário Duchoň, dne 16. 5. 2011 (Turecko, Kappadokie, Eşmekaya).