Syn.: Conosilene conica (L.) Fourr., Pleconax conica (L.) Šourková
Česká jména: mnohožilka kuželoplodá (Dostál 1989), silenka kuželovitá (Kubát 2002)
Slovenská jména: silenka kužeľovitá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité

Silene conica

Rozšíření: Centrum areálu se nachází ve Středozemí, vyskytuje se i na Kanárských ostrovech, v jihozápadní a střední Asii (Írán, Turkmenistán, Uzbekistán – ve východních oblastech areálu může být zaměňována s jiným příbuzným druhem), na sever zasahuje až do střední Evropy, dokonce i do jižní Skandinávie a Velké Británie – zde je však zřejmě jen zavlečeným druhem (stejně tak v Severní Americe, na Novém Zélandu a v Tasmánii). Původnost druhu u nás je nejasná, silenka kuželovitá se dříve vyskytovala na písčinách v Polabí a na Hodonínsku, kde původní být mohla, jinde se zřejmě rozšířila jen druhotně.
Ekologie: Ve střední Evropě roste téměř výhradně na písčinách v travinných porostech, písčitých polích, výjimečně i na kamenitých stanovištích, v pásmu nížin. Kvete od dubna do července.
Popis: Jednoletá bylina, 15–30(–50) cm vysoká. Lodyha je přímá, srstnatá, nahoře i žláznatá, přízemní listy jsou obkopinaté, brzy zasychající, lodyžní listy jsou vstřícné, obkopinaté až čárkovité. Květy vyrůstají obvykle v chudokvětých vidlanech nebo i jednotlivé, kalich je za květu trubkovitý, později vejcovitě kuželovitý, až 18 mm dlouhý, chlupatý, 30žilný, žilky jsou rovnoběžné, kališní cípy špičaté, květy 5četné, korunní lístky dvouklané, růžové, pakorunka je bílá. Plodem je vejčitě kuželovitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: Územím Čech prochází severní hranice přirozeného rozšíření druhu, po roce 1950 však už u nás tato silenka nalezena nebyla. Patří proto k vyhynulým druhům naší květeny (A1). Na Slovensku je zařazena mezi druhy potenciálně ohrožené (NT).

Silene conicaSilene conica
Silene conica

Fotografováno dne 19. 4. 2008 (Itálie, Gargano, Mattinata).