Syn.: Agrostemma sylvestris (Schkuhr) G. Don, Lychnis dioica L., Lychnis diurna Sibth., Lychnis sylvestris Schkuhr, Melandrium dioicum (L.) Simonk., Melandrium diurnum (Sibth.) Fr., Melandrium rubrum Garcke, Melandrium sylvestre (Schkuhr) Röhl., Saponaria dioica (L.) Moench
Česká jména: knotovka lesní (Dostál 1989), silenka dvoudomá (Kubát 2002)
Slovenská jména: silenka červená (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Silene dioica
Rozšíření: Roste především v Evropě, na úplném jihu chybí, na severu přesahuje za polární kruh. Dále roste na Islandu, na Kavkaze, nesouvisle se vyskytuje až na střední Sibiři. Byla zavlečena do Severní Ameriky (východ kontinentu i západní pobřeží), Jižní Ameriky (argentinská Pampa i Ohňová země), jihovýchodní Austrálie a na Nový Zéland. V České republice roste dosti hojně od podhůří do hor, v nížinách a pahorkatinách je vzácná, zde roste pouze v zaříznutých údolích nebo v úvalech větších řek.
Ekologie: Roste na horských loukách, v horských lesích a pasekách, v nižších polohách ve vlhčích roklích a v lužních lesích. Kvete od května do července.
Silene dioica
Popis: Víceletá dvoudomá rostlina, 20–70 cm vysoká, chlupatá. Lodyha je přímá, často jen chudě větvená, odstále chlupatá, pod květenstvím i žláznatými chlupy a na bázi s krátkými sterilními výběžky. Listy jsou celokrajné, přízemní v řapík zúžené, lodyžní jsou vstřícné, eliptické, přisedlé, špičaté. Květenstvím je nepravidelný vidlan, květy jsou otevřené celý den, pestíkové květy mají pět odstávajících blizen a nafouklý, dvacetižilný kalich, samčí květy nemají pestík, tyčinky tvoří dva kruhy po pěti, kalich není tak nafouklý, desetižilný. U obou typů květů je kalich chlupatý a žláznatý, asi 1–1,5 cm dlouhý, načervenalý. Korunní lístky jsou červené, řidčeji růžové. Tobolky se otevírají deseti zpět vytočenými zuby.
Ohrožení a ochrana: V Maďarsku zákonem chráněný druh.
Silene dioica
Silene dioicaSilene dioica
Silene dioica
Fotografováno ve dnech 27. 6. 2011 (Vápenky) a 27. 5. 2012 (NPR Libický luh).