Syn.: Cucubalus douglasii Eaton, Silene lyallii S. Wats., Silene monantha S. Wats., Silene multicaulis Nutt. ex Torr. et A. Gray
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Silene douglasii
Rozšíření: Druh západu Severní Ameriky, jehož areál se táhne od jihu kanadské Britské Kolumbie přes americké státy Washington, Idaho, Montana a Oregon až do severní Kalifornie, Nevady, Utahu a západního Wyomingu.
Ekologie: Roste na pobřežních srázech a útesech, na horských travnatých a křovinatých svazích, v lesních lemech, ve skalních štěrbinách i na alpínských loukách, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 3200 m. V areálu jsou rozlišovány tři variety, Silene douglasii var. oraria a var. rupinae se objevují v nižších nadmořských výškách pobřežních oblastí, nominátní druh stoupá až do alpínského stupně.
Silene douglasii
Popis: Vytrvalá bylina s několika vystoupavými lodyhami, 10–40(–70) cm dlouhými, obvykle nevětvenými, oděnými zahnutými či zkadeřenými šedobílými chlupy, většinou nežláznatými, jen u var. rupinae i žláznatými. Bazální listy jsou řapíkaté, kopisťovité, 2–5 cm dlouhé, chlupaté, lodyžní listy vyrůstají v 1–8 párech, jsou vstřícné, čárkovité až obkopinaté, 2–10 cm dlouhé a 0,1–1,3 cm široké, špičaté, lysé nebo chlupaté. Květenství je latnaté, složené z chudokvětých vidlanů; listeny jsou úzce kopinaté, 2–10 mm dlouhé, bylinné, jemně chlupaté; stopky jsou 5–40 mm dlouhé, kalich je trubkovitý, později až zvonkovitý, 12–15 mm dlouhý, zelený, s 10 červeně naběhlými žilkami, šedobíle chlupatý, nežláznatý, vzácněji i lysý anebo žláznatý (u var. rupinae), kališní cípy jsou přímé, vejčité, 2–3 mm dlouhé; korunní lístky jsou obvejčité až obkopinaté, nehetnaté, 4–11 mm dlouhé, na vrcholu 2laločné, zaokrouhlené, bělavé, někdy nazelenale až narůžověle naběhlé, pakorunka je 1–2(–3) mm dlouhá. Plodem je elipsoidní tobolka, 8–12 mm dlouhá.
Poznámka: V celé Severní Americe se vyskytuje na 70 druhů silenek. K původním druhům tu patří i v Evropě dobře známá a značně variabilní silenka bezlodyžná (Silene acaulis), zavlečena z Evropy sem byla například též silenka noční (Silene noctiflora), silenka dvoudomá (Silene dioica) nebo silenka nadmutá (Silene vulgaris). Naopak do Evropy se odtud dostala v Severní Americe snad nejrozšířenější silenka Silene antirrhina.
Silene douglasii
Silene douglasii
Silene douglasii
Fotografovala Lucie Vančurová, dne 23. 7. 2018 (USA, Oregon, okolí Mirror Lake).