Syn.: Corone gallica Fourr., Silene anglica L.
České mená: silenka galská (Dostál 1950), silenka francouzská (Kubát 2002)
Slovenské mená: silenka francúzska (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Silene gallica
Rozšírenie: Ťažisko výskytu tohto druhu je v južnej Európe. Vyskytuje sa v Portugalsku, Španielsku, Taliansku, štátoch bývalej Juhoslávie, Albánsku, Grécku, na viacerých stredomorských ostrovoch. Na sever siaha po Veľkú Britániu, Rakúsko, Českú republiku, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, na východ na Ukrajinu. Cez Turecko a Blízky východ (Izrael, Libanon, Sýria) zasahuje po Afganistan, severnejšie do oblasti Kaukazu, na východ až po Indiu. Vyskytuje sa aj na severoafrickom pobreží (Maroko, Alžírsko, Lýbia, Tunisko a Egypt), v Makaronésii (Kanárske ostrovy, Madeira, sekundárne i Azorské a Kapverdské ostrovy) a ostrovoch Juana Fernándeza.
V Českej republike aj Slovenskej republike je silenka francúzska považovaná za pravdepodobne zdomácnený druh, tak ako aj inde na severe areálu. Vyskytovala sa riedko roztrúsene. Dnes je považovaná v Čechách za vyhynutú, udávané recentné výskyty sú zo severnej a severovýchodnej Moravy. Obdobne na Slovensku väčšina lokalít zanikla, v súčasnosti už iba veľmi vzácne, napríklad v Bielych Karpatoch.
Ekológia: Vyskytuje sa ako poľná burina v kultúrach obilnín a ľanu, na úhoroch a popri poľných cestách v nížinách až pahorkatinách. Vyžaduje suché, neutrálne, hlinité alebo piesčité, nevápenaté pôdy. Kvitne od júna do júla.
Silene gallica
Opis: Trváca rastlina vysoká 15–45 cm. Byľ priama, jednoduchá alebo rozkonárená, hore lepkavá. Listy páperisté, obrátene kopijovité, tupé, do stopky zúžené, najvyššie čiarkovité, končisté. Pavidlice málokveté, nerovnakoramenné, ramená s 2–4 kvetmi, stopky dolných kvetov také dlhé ako kalich, horných veľmi krátke, kalich 7–10 mm dlhý, 10-žilový, za plodu vajcovitý, zuby končisté, koruna biela alebo ružová. Plod je 6–9 mm dlhá tobolka, karpofor 1 mm.
Ohrozenie a ochrana: Veľmi ohrozený druh, ktorý sa v súčasnosti v oboch štátoch ocitol na hranici vyhynutia. Ohrozenie súvisí s intenzifikáciou poľnohospodárstva a zmenou osevných postupov. V ČR je silenka francúzska zaradená medzi kriticky ohrozené druhy (C1t), na Slovensku je v červenom zozname v kategórii kriticky ohrozených druhov (CR). Nie je zákonom chránená.
Poznámka: Silenka francúzska patrí do skupiny druhov viazaných svojim výskytom na políčka obhospodarované tradičným spôsobom, čo je dnes už iba veľmi vzácne a jej výskyt do budúcnosti u nás je veľmi neistý.
Silene gallicaSilene gallica
Silene gallica
Foto: 15. 7. 2009 (Daniel Dítě: Slovensko, Biele Karpaty) a 19. 4. 2008 (Ladislav Hoskovec: Taliansko, Gargano).