Syn.: Silene adscendens Lag.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Silene littorea
Rozšíření: Západomediteránní druh, vyskytuje se v přímořských oblastech Pyrenejského poloostrova, zasahuje i na protější africký břeh do severního Maroka a na ostrovy Ibiza a Formentera. V areálu se rozlišují dva poddruhy.
Ekologie: Roste na pobřežních písčinách a dunách, společně například s druhy Armeria pungens, Calystegia soldanella, Corema album, Lotus creticus, Malcolmia littorea, Pancratium maritimum aj., obvykle nestoupá do nadmořské výšky nad 80 m, vzácněji se však objevuje i výše.
Silene littorea
Popis: Jednoletá bylina s lodyhou vystoupavou až přímou, 5–15(–20) cm dlouhou, jednoduchou nebo větvenou, žláznatě chlupatou. Přízemní a spodní lodyžní listy jsou úzce kopinaté až podlouhle vejčité. Květenství je chudé, květní stopky jsou obvykle stejně dlouhé nebo o něco kratší než kalich, v době květu přímé; kalich je 10–19 mm dlouhý, válcovitý, žláznatě chlupatý; květy jsou růžové až purpurové, eventuálně bílé, korunní lístky jsou obsrdčité, 5–11 mm dlouhé. Plodem je vejcovitá tobolka, 6–10 mm dlouhá.
Ohrožení a ochrana: Poddruh Silene littorea subsp. adscendens, vyskytující se na andaluském pobřeží v okolí města Almería, je ve španělském červeném seznamu (1997) řazen k druhům zranitelným (VU).
Silene littorea
Silene littorea
Silene littorea
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 18. 4. 2017 (Portugalsko, region Alentejo, Vila Nova de Milfontes).