Syn.: Silene longitubulosa Engl.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Silene macrosolen
Rozšíření: Roste ve vysokohořích ve východní Africe v Etiopii, velmi vzácně i v Keni a Tanzánii, k tomuto druhu patří zřejmě i rostliny z Jebel Marra v Súdánu.
Ekologie: Roste ve skalních štěrbinách a v nezapojené vegetaci na mělkých kamenitých půdách na skalních teráskách v nadmořských výškách 1800–3300 m.
Silene macrosolen
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina s kolmým dřevnatým vícehlavým oddenem; lodyhy jsou 30–60(–80) cm dlouhé, lysé, pod uzlinami někdy poněkud lepkavé. Listy jsou vstřícné, čárkovité až čárkovitě obkopinaté, 2–13 cm dlouhé, 1–7 mm široké, sivé, na okraji drsné, na vrcholu špičaté nebo zašpičatělé. Květenství je prodloužená chudá lata složená z vidlanů, nese zpravidla 1–8 květů; květy jsou 5četné, mají 2,5–3 cm v průměru, vyrůstají na stopkách až 5 cm dlouhých; kalich je trubkovitý, slabě kyjovitý, 3,2–4,4 cm dlouhý, zuby na vrcholu jsou vejčité, zašpičatělé nebo hrotité; koruna je dvouklaná, s laloky na konci zaokrouhlenými, poněkud podvinutá, bílá nebo narůžovělá, na vnější straně často s načervenalými proužky; tyčinek je 10; čnělky jsou 3. Plodem je tobolka, poněkud kratší než karpofor dlouhý 1,5–2,5 cm, částečně vyčnívá z kalicha.
Poznámka: Není vyloučeno, že tato silenka je totožná s druhem Silene schimperiana, která se vyskytuje na jihozápadě Arabského poloostrova v horách Saúdské Arábie a Jemenu.
Silene macrosolen
Silene macrosolen
Fotografováno dne 8. 11. 2013 (Etiopie, masiv Abuna Yosef, Tadios Amba).