Syn.: Silene gyironghensis L. H. Zhou, Silene persica subsp. moorcroftiana (Wall. ex Benth.) Chowdhuri
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Silene moorcroftiana
Rozšíření: Pochází z hor ve východním Afghanistánu, severním Pákistánu, Indii, Nepálu a přilehlých oblastí Tibetu.
Ekologie: Roste v zazemněných štěrkových místech v nadmořských výškách 3900–5000 m.
Silene moorcroftiana
Popis: Vytrvalá bylina s dřevnatějícím oddenkem; lodyhy poléhavé až vystoupavé, 10–30 cm vysoké, nazpět krátce hustě žláznatě chlupaté. Listy jsou vstřícné, přízemní tvoří růžici, jsou čárkovitě kopinaté, 1–4,5 cm dlouhé a 1–3 mm široké, na bázi zúžené, na vrcholu špičaté až téměř hrotité; lodyžní listy jsou menší, na bázi bez zúžení. Květy jsou jednotlivé, řidčeji v trojicích; kalich je trubkovitě kyjovitý, 2,2–2,7 cm dlouhý, hustě žláznatý a tmavě žilkovaný, s vejčitými cípy; korunní lístky jsou volné, bílé až růžové, nehet je 1,5–1,6 cm dlouhý, čepel dvouklaná, 6–7 mm dlouhá; tyčinek je 10; karpofor je 1,2–1,5 cm dlouhý, blizny jsou 3, slabě vyniklé. Plody jsou tobolky 0,7–1,3 cm dlouhé, schované v kalichu.
Silene moorcroftiana
Silene moorcroftiana
Silene moorcroftiana
Fotografoval Jindřich Houska, dne 18. 7. 2013 (Indie, Ladakh, cesta od západu do Murabak La).