Syn.: Silene niceensis All., orth. var.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité

Silene nicaeensis

Rozšíření: Roste v západní a střední části Středozemí, na evropském kontinentě v Portugalsku, Španělsku, jižní Francii, v Itálii především na západním pobřeží, okrajově i v Řecku, také na ostrovech (Baleáry, Korsika, Sardinie, Sicílie). V severní Africe se vyskytuje v Maroku, Alžírsku a Tunisku. Výskyt v Sýrii je nejistý.

Ekologie: Typickým stanovištěm jsou písečné pláže a duny v jejich zázemí. Roste v nezapojené vegetaci na permanentně disturbovaných místech.

Silene nicaeensis

Popis: Jednoletá bylina s přímou nebo vystoupavou lodyhou vysokou 15–25 cm; celá je obvykle hustě pokrytá žláznatými chlupy, na něž se lepí zrníčka písku. Listy jsou vstřícné, čárkovité až úzce kopisťovité, 2–3,5 cm dlouhé a 0,2–0,3 cm široké, nahloučené v dolní části lodyhy. Květy tvoří koncový jednostranný (zdánlivý) hrozen o 7–10 květech; květní stopky jsou 0,3–1 cm dlouhé; listeny jsou kratší než stopky; kalich je trubkovitý, 1,1–1,3 cm dlouhý, s krátkými zuby, hustě žláznatý; koruna je uvnitř bílá, vně zelenavě hnědá, o něco delší než kalich, cípy jsou nadvinuté, tyčinek je 10; blizny jsou 3. Plodem je tobolka asi 6 mm dlouhá a 3,5 mm široká na karpoforu 5–6 mm dlouhém; semena jsou na okrajích vrásčité, na ploše hladké.

Poznámka: Dosti proměnlivý druh: literatura uvádí z okolí sicilského města Catania populace, které jsou olysalé, ze severní Afriky jsou zase známy rostliny, které jsou zřejmě vytrvalé.

Silene nicaeensisSilene nicaeensis
Silene nicaeensisSilene nicaeensis
Silene nicaeensis
Silene nicaeensis
Silene nicaeensis

Fotografoval Rudolf Hlaváček, dne 13. 7. 2017 (Portugalsko, Algarve, mezi městy Albufeira a Quarteira), a Ivo Konopásek, dne 13. 5. 2018 (Itálie, Sicílie, Mazzaforno).