Syn.: Heliosperma pusillum (Waldst. et Kit.) Rchb., Heliosperma quadridentata auct. non (Murray) Schinz et Thell., Heliosperma quadrifidum auct. non (L.) Rchb., Ixoca pusilla (Waldst. et Kit.) Soják, Silene quadrifida auct., non L., Silene pudibundum Griseb., Silene malyi (H. Neumayer) Degen, Silene monachorum Vis. et Pancic, Silene quadridentata auct., non (L.) Pers., Silene pusillum (Waldst. et Kit.) Vis., Silene carpaticum (Zapał.) Klokov
Česká jména: silenka čtyrzubá (Dostál 1958), silenečka čtyřzubá (Dostál 1989)
Slovenská jména: silenka maličká (Dostál 1950), ježosemä maličké (Goliašová et Michalková 2012)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Silene pusilla
Rozšíření: Horské oblasti jižní a střední Evropy (Pyreneje, Alpy, Jura, Apeniny, hory Balkánského poloostrova), na severu areál sahá po Západní Karpaty. U nás neroste, na Slovensku se vyskytuje v celých Tatrách a vzácně na Chočských vrších.
Ekologie: Je charakteristickým druhem horských pramenišť tatranské oblasti. Roste na kamenitých mokřinách s protékající nebo prosakující vodou, na okrajích potůčků, na mokvavých nebo vlhkých skalách a sutích. Na vápencovém podkladu je častější než na granitech. Většina nalezišť leží v horském a klečovém stupni, až do nadmořské výšky 2 500 m.
Silene pusilla
Popis: Vytrvalá bylina. Jemné, štíhlé, zpravidla lysé, 10–25 cm vysoké lodyhy vyrůstají po několika z tenkých položených oddenků a vytvářejí trsy. Lodyžní listy jsou vstřícné, čárkovité, 1–4 cm dlouhé. Květy vyrůstají v řídkém vidlanovitém květenství, jsou 5četné, bílé, 1–1,7 cm v průměru, kalich je srostlý, koruna volná, korunní lístky zaokrouhleně 4zubé. Kvete v červenci a srpnu.
Silene pusillaSilene pusilla
Silene pusilla
Fotografováno dne 30. 7. 2008 (Belianské Tatry, Dolina Siedmich prameňov).