Zobrazit místo Sindhská provincie na větší mapě

Nejvýchodnější provincie Súdánsko-zambezijské oblasti, jejíž těžiště leží v Africe, možná překvapivě leží zcela na asijském kontinentu a zabírá značnou část Pákistánu od podhůří Himálaje v nížině řeky Indus a na východ zasahuje až do Indie, kde jsou její součástí svazové státy Paňdžáb, Harijána, z větší části Rádžastán a Gudžárat. Takto vymezená oblast zahrnuje i rozsáhlou poušť Thár.
Sindhská provincie
Geologická stavba tohoto území je složitá, větší část pokrývají kvatrerní sedimenty, ale např. poloostrov Kathiawar je tvořen čedičovými příkrovy. Klima je charakterizováno velkými extrémy danými zimními chlady a letními vedry, slabým dosahem monzunu, vysoušejícími silnými větry.
Sindhská provincie
V nejvlhčích částech provincie najdeme řídké lesíky s akáciemi, zejména Acacia catechu a Acacia senegal a s druhem Anogeissus pendula (Combretaceae), které doprovází např. Barleria prionitis (Acanthaceae) a Grewia tenax (Malvaceae). Na sušších místech přecházejí v savanu s Acacia nilotica, Acacia leucophloea a Capparis decidua (Capparidaceae), které provázejí četné trávy, např. Eleusine compressa. Na kamenitých polopouštích místech bývá dominantou akácie Prosopis cineraria a druh Salvadora oleoides (Salvadoraceae). Chudou pouštní vegetaci reprezentuje např. keř Calligonum polygonoides (Polygonaceae), Aerva javanica (Amaranthaceae). Mokřady provází především třtina Saccharum bengalense, mezi stromy je nejtypičtější Populus euphratica.
Malabarská provincie
V květeně nenajdeme žádný endemický rod a jen kolem tří desítek endemických druhů. V druhové skladbě jsou zastoupeny především tropické prvky, mezi nimi je značný vliv druhů z Arabského poloostrova a subsaharské Afriky. K nim patří zmíněné akácie, zástupci čeledi Capparidaceae, Acanthaceae a dalších.
Sindhská provincie
Na BOTANY.cz květenu Sindhské provincie například zastupují:

Sindhská provincie
Sousedící floristické provincie:

Sindhská provincie
Fotografoval Michal Podhrazský.