Syn.: Calycanthus floridus L. × Sinocalycanthus chinensis W. C. Cheng et S. Y. Chang, Calycanthus raulstonii ´Hartlage Wine´
Čeleď: Calycanthaceae Lindl. – sazaníkovité
× Sinocalycalycanthus raulstonii

×Sinocalycalycanthus raulstonii

Rozšíření: Kulturní intergenerický kříženec.
Ekologie: Pouze v kultuře.
Popis: V roce 1991 zkřížil Richard Hartlage z Arboreta NCSU (North Carolina State Univ.) sazaník čínský (Sinocalycanthus sinensis) s americkým sazaníkem květnatým (Calycanthus floridus). Tento kříženec byl pojmenován ×Sinocalycalycanthus raulstonii ´Hartlage Wine´.
Rostliny znaky stojí mezi svými rodiči – květy jsou velké, hnědě purpurové s užšími okvětními lístky než sazaník čínský, pakorunka není výrazně vyvinutá.
Poznámka: Zajímavá solitérní dřevina vzácně pěstovaná v parcích a botanických zahradách. Podobně jako všechny sazaníky se jedná o poměrně náročný keř – vyžaduje chráněná stanoviště, živinami bohatou, humózní, čerstvě vlhkou půdu. Nesnáší přeschnutí půdy – sazaník čínský také nesnáší sluneční úpal a suché stanoviště.
Na rozdíl od amerických druhů, u kterých jsou květy drobnější a schované v listoví, má jmenovaný druh květy velice nápadné.
Množí se zelenými řízky, řízkování je však poměrně obtížné a vyžaduje dobře zvládnutou technologii.
×Sinocalycalycanthus raulstonii
Fotografováno dne 5. 6. 2008 (kultura – Botanická zahrada hlavního města Prahy).