Syn.: Lobelia gigantea Cav.
Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité
Siphocampylus giganteus
Rozšíření: Severoandský druh s areálem sahajícím od centrální horské oblasti Kolumbie přes Ekvádor až po severní Peru.
Ekologie: Roste ve vlhkých, ale i sušších horských lesích a na křovinatých stráních, při okrajích pastvin i podél cest, v nadmořských výškách zhruba od 2500 až do 3800 m.
Siphocampylus giganteus
Popis: Keř, 2–5(–8) m vysoký, s větvemi přímými, jemně chlupatými. Listy jsou střídavé, nahloučené v horní části větví, řapíkaté, podlouhle kopinaté, 10–17 cm dlouhé, na bázi klínovité, na řapík poněkud sbíhavé, po okraji zubaté, na vrcholu zašpičatělé, vrásčité, na líci lysé, na rubu – hlavně na žilkách – chlupaté. Květy jsou axilární, jednotlivé, až 6 cm dlouhé, dlouze stopkaté; kališní cípy jsou kopinaté, skoro stejně dlouhé jako korunní trubka, nepravidelně vroubkované; koruna je 5četná, zakřivená, nahoře rozevřená, žlutá, mírně červeně naběhlá, korunní cípy jsou vejčité, špičaté; tyčinkový sloupek je z koruny vyniklý, lysý, prašníky jsou žlutě bradaté. Plodem je tobolka.
Záměny: V severoekvádorské provincii Napo se vyskytuje úzce endemický, silně ohrožený a představovanému druhu poněkud podobný (snad jen o něco nižší) Siphocampylus lucidus. Ten se odlišuje například poněkud delšími řapíky, odlišným oděním prašníků a především svou lysostí.
Poznámka: Rod Siphocampylus je početný, v současnosti se v něm rozlišuje 235 druhů, které se vyskytují v oblasti od jižního Mexika až po východní Brazílii.
Siphocampylus giganteus
Siphocampylus giganteus
Siphocampylus giganteus
Siphocampylus giganteus
Siphocampylus giganteus
Fotografoval Mário Duchoň, dne 9. 3. 2014 (Ekvádor, Parque nacional Sangay, El Altar).