Syn.: Crucifera altissima (L.) E. H. L. Krause, Erysimum sinapistrum Rupr., Hesperis altissima (L.) Kuntze, Hesperis rigidula Kuntze, Hesperis septulata Kuntze, Norta altissima (L.) Britton, Pachypodium pannonicum (Jacq.) Endl., Sinapis oliveriana DC., Sisymbrium brachypetalum C. A. Mey., Sisymbrium pannonicum Jacq., Sisymbrium sinapistrum Crantz
Česká jména: hulevník uherský (Polívka 1900), hulevník nejvyšší (Dostál 1950), hulevník vysoký (Hejný et Slavík 1992, Kubát 2002)
Slovenská jména: huľavník najvyšší (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Sisymbrium altissimum
Rozšíření: Původní je v jihovýchodní Evropě (od Rakouska a Maďarska po Řecko, Bulharsko a jižní Ukrajinu), v severní Africe a v západní Asii (Turecko, oblast Kavkazu, snad i jinde). Nepůvodní (a často zdomácnělý) je v mnohých dalších oblastech, např. v celé Evropě, takřka celé Severní Americe, ve střední Asii, v Tibetu, v jihovýchodní Austrálii a na Tasmánii. U nás je považován za neofyt, v současné době již zdomácnělý; vyskytuje se roztroušeně, někdy až dosti hojně v teplejších územích, jinde je méně častý. Na Slovensku je ještě hojnější.
Ekologie: Roste podél cest a komunikací, na kamenitých a písčitých svazích, na písčitých březích řek, na náspech, rumištích, navážkách, haldách hlušiny, v okolí skladišť, nádraží a přístavů. Světlomilný druh preferující silně vysýchavé, štěrkovité nebo písčité půdy, zpravidla chudší živinami; roste na kyselém i alkalickém podkladu. Kvete od května do července.
Sisymbrium altissimum
Sisymbrium altissimum
Popis: Jednoleté byliny. Lodyha přímá, (10–)30–60(–150) cm vysoká nad polovinou větvená s větvemi přímými až rozkladitými, na bázi srstnatá (chlupy až 2 mm dlouhé), jinak lysá, sivě ojíněná. Dolní a střední listy řapíkaté, peřenodílné až lyrovitě peřenosečné, 5–8 cm dlouhé, na každé straně s 3–7 vejčitě kopinatými až úzce kopinatými postranními úkrojky; horní listy krátce řapíkaté až přisedlé, s 1–3 postranními, zpravidla čárkovitými úkrojky. Květy v 5–30 květém, často větveném hroznu; kališní lístky odstálé, kopinaté až úzce kopinaté, 5–6,2 mm dlouhé; korunní lístky (široce) obvejčité, (6,7–)8–10,3 mm dlouhé, citronově žluté, při odkvětu bělavé. Šešule ± 4hranné, (3,3–)6–8(–9,7) cm dlouhé, rovné nebo obloukovitě dovnitř zahnuté.
Záměny: Druh poměrně dobře poznatelný podle úzkých úkrojků horních a středních lodyžních listů.
Sisymbrium altissimumSisymbrium altissimum
Sisymbrium altissimum
Sisymbrium altissimumSisymbrium altissimum
Fotografováno dne 11. 5. 2012 (Praha, Újezd nad Lesy, čistička).