Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Passeriformes, Sittidae
Česká jména: brhlík lesní
Anglická jména: Wood nuthatch, Eurasian nuthatch

Sitta europaea, brhlík lesní
Sitta europaea, brhlík lesní

Rozšíření: Druh s rozsáhlým eurasijským areálem, vyskytuje se téměř v celé Evropě, v Asii v oblasti od Malé Asie a západní Sibiře až po Kamčatku a Japonsko, na jihu tohoto kontinentu proniká až do jižní Číny. Nachází se rovněž na severozápadě Afriky v Maroku. Na tomto rozsáhlém území je rozlišováno mnoho poddruhů, nominátní poddruh je severoevropský, ve střední Evropě je nejběžnější poddruh Sitta europaea subsp. caesia, který je zachycen i na našich fotografiích.

Způsob života: Obývá především listnaté a smíšené lesy se starými stromy, vyskytuje se i v říčních a jehličnatých lesích, v parcích a zahradách. Vyhledává potravu v trhlinkách kůry. Hbitě šplhá po větvích a kmenech, často hlavou dolů. Živí se hlavně hmyzem a jeho larvami, semeny a ořechy, v zimě často navštěvuje krmítka.
Je stálý. Celoročně žije v párech a aktivně hájí svoje teritorium. Na jihu hnízdí už v březnu, na severu v dubnu v duté větvi nebo v kmeni, někdy i v díře ve zdi nebo v zavěšené ptačí budce. Vchod do hnízda si samice zazdívá hlínou smísenou se slinami, ponechává jenom malý otvor pro sebe. Dutinu vystýlá suchými listy a šupinkami kůry. Samice snáší 5–8 vajec, při inkubaci po dobu 14–18 dnů jí vypomáhá samec. Mláďata, která krmí oba rodiče, zůstávají v hnízdě 22–25 dní. Hnízdí i dvakrát do roka. Pohlavně dospívá v prvním roce života.

Popis: Malý zavalitý pták s krátkým krkem a ocasem, dosahuje délky 12–15 cm a hmotnosti 17–30 g. Temeno, týl a svrchní část těla jsou modrošedé, přes oko až do týlu se táhne jemný černý proužek. Hrdlo je bílé. Prsa a břicho světle oranžové, boky kaštanově hnědé. Zobák je dlouhý, ve tvaru dýky. Dlouhé prsty a drápy využívá ke šplhání. Obě pohlaví jsou podobná, jen samec má jasněji zbarvenou hruď, mladí ptáci působí matněji.
Zbarvení tváří a spodní části těla se u jednotlivých poddruhů liší. V severní a západní části areálu je zbarven bělavě, u jižních a východních forem jsou hruď a boky oranžové a břicho bílé.

Sitta europaea, brhlík lesní
Sitta europaea, brhlík lesní
Sitta europaea, brhlík lesní

Fotografováno ve dnech 11. 9., 14. 9. a 6. 12. 2019 (Česko, Čechy, Úvaly).