Syn.: Sium lancifolium Schrank, Sium longifolium J. et C. Presl
Česká jména: sevlak širokolistý (Presl 1819), sevlák potoční (Kubát 2002)
Slovenská jména: potočník širokolistý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Sium latifolium
Rozšíření: Roste od Španělska a Británie přes západní a střední Evropu dále na východ až k Bajkalu, na severu zasahuje do jižní Skandinávie, na jihu do Itálie a na Balkán, na Kavkaz a do Střední Asie. U nás roste především v úvalech větších řek, jinde jen vzácně.
Ekologie: Roste na březích stojatých nebo mírně tekoucích vod, v lesních tůních. Snese i dosti vysoký sloupec vody. Kvete od července do srpna.
Sium latifolium
Popis: Statná vytrvalá bylina vysoká 80–150 cm, lodyha je pětihranná, rýhovaná, chudě větvená, olistěná. Vytváří obvykle dvojí listy, na jaře ponořené, 2–3krát lichozpeřené s niťovitými úkrojky, později vytváří listy vynořené s širokými čepelemi. Ty jsou lichozpeřené, se 4–10 jařmy, spodní lodyžní listy jsou řapíkaté, horní přisedlé. Lístky jsou podlouhlé až kopinaté, ostře pilovité, u horních listů obvykle zřetelně protáhlejšího tvaru, než u dolních. Okolíky jsou husté, obal i obalíčky jsou vyvinuty, protáhle kopinaté, celokrajné a celistvé. Květy jsou bílé, korunní plátky jsou na vrcholu vykrojené, dvounažky jsou lysé, se zřetelnými žebry. Je považován za jedovatý.
Záměny: Značně podobný je potočník vzpřímený (Berula erecta), zvláště ve sterilním stavu, rostoucí na podobných stanovištích. Liší se celkovou subtilností, horními listy nepravidelně 2krát zpeřenými, obalem obvykle trojklaně děleným, plody kulovitými a s málo vyniklými žebry. Také často tvoří souvislé porosty.
Ohrožení a ochrana: V Česku je zařazen k silně ohroženým druhům (C2b).
Sium latifolium
Sium latifolium
Sium latifolium
Sium latifolium
Fotografováno dne 22. 7. 2012 (Císařská Kuchyně).