Nedaleko Černolic se nalézá několik nápadných skalek, asi 10 m vysokých, od roku 2002 chráněných jako přírodní památka a už nejméně sto let hojně navštěvovaných horolezci. Doufejme, že zachování lezeckých cest není jediným předmětem ochrany. Pro botaniky jsou patrně zajímavější a dost možná i ochrany hodnější jiné skály, nalézající se vcelku nedaleko na pravém břehu Všenorského potoka (okres Praha-západ – mapa).
Skály u Všenor
Jejich svahy jsou porostlé listnatým, prosvětleným lesem, na skalních výchozech je víceméně bezlesí. Pěkný dojem kazí jen výsadba smrku v nivě potoka. Mimo tuto výsadbu roste v nivě vzácnější jilm vaz (Ulmus laevis), z bylin třeba kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), sasanka hajní a pryskyřníkovitá (Anemone nemorosa, A. ranunculoides), kopytník evropský (Asarum europaeum), ptačinec přehlížený (Stellaria neglecta) nebo podbílek šupinatý (Lathraea squamaria) včetně albinotické formy.
Skály u Všenor
Na suťových svazích roste bika bělavá (Luzula luzuloides) či strdivka jednokvětá (Melica uniflora), na skalách roste pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), smolnička (Lychnis viscaria), sleziník severní (Asplenium septentrionale), z keřů vřes (Calluna vulgaris), jalovec obecný (Juniperus communis), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) nebo jeřáby.
Skály u Všenor
Na místech s úživnější půdou je bohaté bylinné patro, jmenujme dymnivku dutou (Corydalis cava), hrachor jarní (Lathyrus vernus), jaterník podléšku (Hepatica nobilis), ostřici horskou (Carex montana), řimbabu chocholičnatou (Pyrethrum corymbosum), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), strdivku zbarvenou (Melica picta), tolitu lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria). Již dlouho je odtud uváděna jinak v Čechách vzácná ostřice tlapkatá oddenkatá (Carex pediformis subsp. rhizodes), která zde přetrvala do dnešních dnů. Za zmínku snad také stojí bohatý výskyt lišejníků.
Skály u Všenor
Fotografováno dne 1. 5. 2013.