Podle sdělení našeho stálého krkonošského zpravodaje Karla Rence, došlo dnes v časných ranních hodinách k sopečnému výbuchu v oblasti Sněžky. I když zatím nebyly naštěstí hlášeny žádné oběti na lidských životech, materiální škody mohou být značné. Situace je dosud velmi nepřehledná.

Sopečný kráter se měl otevřít zhruba 350 m západně od vrcholu Sněžky, v oblasti česko-polské hranice. Znalci místních poměrů si na zde zveřejněných záběrech jistě povšimnou torza Polské boudy na vrcholu hory, která erupci stále ještě částečně odolává.

Situaci bedlivě monitorují nejen správy obou zdejších národních parků, ale rovněž vulkanologické, seismologické a geologické služby Česka i Polska. Vlády obou zemí okamžitě vyslaly na místo katastrofy specializované vojenské a bezpečnostní jednotky, jsou připraveni i záchranáři, hasiči, lékaři a pomocný zdravotnický personál. Obě země svůj boj s vulkánem korigují prostřednictvím Centrály pro potírání vulkanismu v Bruselu. Byly odeslány i vládní speciály pro vulkanology z italské Etny a islandského Eyjafjallajökullu, kteří svými zkušenostmi mohou pomoci nastalou situaci řešit. Hodnota české koruny a polského zlatého se okamžitě propadla o 45 %.

O sopečné aktivitě Sněžky se u nás nikdy příliš nemluvilo, i když se tušilo, že její vulkanická minulost může jednou opět přivodit problémy. Nepochybně i v historicky poměrně nedávné době došlo k její erupci. Lze předpokládat, že silný výbuch musel nastat někdy na začátku 17. století. Slezský přírodovědec Kašpar Schwenckfeldt, zkoumající na přelomu 16. a 17. století zdejší termální prameny, totiž zaznamenal na svazích Krkonoš celou řadu rostlinných druhů, které později už na tomto místě nikdy nebyly nalezeny. Patří k nim třeba kruhatka Matthiolova (Cortusa matthioli), o jejíž původnosti v Krkonoších se následně vedly dlouhé vědecké spory. Dnes se ukazuje, že zde růst opravdu mohla, jen byla z krkonošských svahů smetena lávovými proudy. Naprosto stejný osud potkal i další Schwenckfeldtem zaznamenané rostliny.

O dalším vývoji událostí vás budeme průběžně informovat.
Sopka
Fotografii a videonahrávku pořídil náš stálý krkonošský zpravodaj Karel Renc.