Syn.: Sobralia sclerophylla Lindl.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Sobralia stenophylla
Rozšíření: Vyskytuje se na severu Jižní Ameriky, v oblasti od Francouzské Guyany až po jihovýchodní Venezuelu, poněkud izolovaně byl údajně zaznamenán i na severu Kolumbie.
Ekologie: Roste terestricky v křovinaté savaně i galeriových lesích, obvykle na vlhkých až mokrých stanovištích, v pobřežní vegetaci, ale také na vlhkých skalách, dokonce na tepui, v nadmořských výškách zhruba od 700 až do 2000 m.
Sobralia stenophylla
Popis: Vytrvalá bylina rákosovitého habitu s robustními stonky, které jsou přímé, v květu až 200 cm dlouhé, hustě olistěné, lysé. Listy jsou dvouřadě uspořádané, střídavé, objímavé, úzce kopinaté, 7–13 cm dlouhé a 4–5 mm široké, celokrajné, na vrcholu špičaté, se 7 žilkami. Květy vyrůstají na vrcholu lodyhy, jsou stopkaté, růžové, vnější i vnitřní okvětní lístky jsou skoro stejně dlouhé, obkopinaté až kopisťovité, až 3 cm dlouhé, pysk je až 3,5 cm dlouhý a 2 cm široký, nahoře stočený, na vnitřní straně s bílými třásněmi, na okraji svraštělý. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2013) řadí tento druh z hlediska ohrožení mezi méně dotčené (LC). Podobně jako jiné orchideje je i tento druh chráněn mezinárodní obchodní úmluvou CITES.
Poznámka: Rod Sobralia je dosti početný, řadí se do něj na 150 druhů středo- a jihoamerických rostlin, jejich areály se táhnout od Mexika až po východní Brazílii.
Sobralia stenophylla
Sobralia stenophylla
Sobralia stenophylla
Sobralia stenophylla
Sobralia stenophylla
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 5. 1. 2016 (Venezuela, Gran Sabana, El Oasis).