Syn.: Lycopersicon cheesmaniae var. minor (Hook. f.) D. M. Porter, Lycopersicon esculentum var. minor Hook. f.
Čeleď: Solanaceae Juss. – lilkovité
Solanum galapagense
Rozšíření: Endemit Galapážského souostroví, byl popsán teprve v roce 2003 z ostrůvku Isla Bartolomé. Vyskytuje se na ostrovech Darwin, Española, Fernandina, Floreana, Isabela, Pinta, Pinzón, San Cristóbal, Santa Cruz a Santiago, také na malých ostrůvcích, kromě již zmiňovaného Isla Bartolomé jej najdeme třeba také na Isla Sombrero Chino.
Ekologie: Roste především v pobřežní zóně, na lávových polích, společně například s druhy Euphorbia amplexicaulis, Exodeconus miersii, Sesuvium edmonstonei aj., jeho stanoviště obvykle nepřekračují výšku 5 m nad čárou přílivu. Příležitostně se však objevuje i ve vnitrozemí ostrovů.
Solanum galapagense
Popis: Vytrvalá bylina s lodyhami poléhavými až vystoupavými, až 2 m dlouhými, hustě chlupatě žláznatými. Listy jsou řapíkaté, přetrhovaně 2–3(–4)krát lichozpeřené, 5–25 cm dlouhé a 2–17 cm široké, žláznatě chlupaté, lístky prvního řádu jsou 2–7 cm dlouhé, v obrysu vejčité až obvejčité, lístků druhého řádu je více než 5 (obvykle více než 10) na listu, lístky třetího řádu jsou různého tvaru. Květenství je až 10 cm dlouhé, vrcholičnaté, až 12květé, stopky jsou 1–3,5 cm dlouhé; kalich dosahuje 6–12 mm v průměru, je chlupatý; koruna dosahuje 16–32 mm v průměru, je žlutá, trubka 5–7 mm dlouhá, cípy 7–13 mm dlouhé. Plodem je kulovitá bobule, ve zralosti oranžová, s kališními cípy přesahujícími vrchol plodu.
Poznámka: Na Galapágách se můžeme setkat i s dalšími druhy lilků, kromě zplanělých brambor, rajčat a jiných zavlečených druhů (např. Solanum pimpinellifolium, S. quitoense nebo S. wendlandii) je tu ještě další endemický druh Solanum cheesmaniae.
Solanum galapagense
Solanum galapagense
Solanum galapagense
Solanum galapagense
Fotografovala Ljuba Procházková, dne 5. 10. 2015 (Ekvádor, Galapágy, Isla Sombrero Chino).