Syn.: Cinchona longiflora Lamb., Exostema longiflorum (Lamb.) Schult., Oxyanthus longiflorus (Lamb.) Lem., Oxyanthus tubiflorus Lem., Oxyanthus versicolor Lindl., Posoqueria versicolor (Lindl.) Lindl.
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité

Solenandra longiflora

Rozšíření: Druh Velkých Antil, vyskytuje se na ostrovech Hispaniola a Kuba. Údaje o jeho původu guyanském jsou mylné. V tropických oblastech bývá pěstován jako okrasná dřevina, v Evropě je k vidění především ve sklenících botanických zahrad.

Ekologie: Roste na lesnatých a křovinatých stanovištích podél vodních toků.

Popis: Keř dosahující výšky 50–200 cm. Listy jsou vstřícné, krátce řapíkaté, eliptické až obkopinaté, 5–11 cm dlouhé a 0,8–2,5 cm široké, na bázi klínovité, celokrajné, na vrcholu špičaté, na líci lysé, na rubu v úžlabí žilek řídce chlupaté; palisty jsou kopinaté, 2,5–6 mm dlouhé. Květy vyrůstají na konci větví nebo z úžlabí listů po 1–3, jsou krátce stopkaté; kalich je 5cípý, cípy jsou šídlovité, 3–6 mm dlouhé, koruna je velmi nápadná, její trubka je 12–14 cm dlouhá, zakřivená, bílá nebo růžová, s 5 čárkovitými cípy, které jsou 4–5 cm dlouhé; tyčinek je 5, jsou z koruny vyniklé, čnělka je nitkovitá, z koruny rovněž vyniklá, blizna je hlavatá. Plodem je elipsoidní tobolka, až 1,5 cm dlouhá.

Poznámka: K rodu Solenandra v současnosti náleží 21 druhů (POWO 2019), všechny se vyskytují ve Střední Americe. Donedávna (do roku 2018) byl tento druh řazen k rodu Exostema (Exostema longiflorum), po rozsáhlé revizi tribu Chiococceae (Cinchonoideae, Rubiaceae), která byla založena na fylogenetických studiích, byl přeřazen k rodu Solenandra.

Solenandra longiflora
Solenandra longiflora
Solenandra longiflora

Fotografováno dne 6. 6. 2019 (Belgie, Vlámsko, Plantentuin Meise).