Syn.: Cynoglossum albanicum Degen et Bald.
Čeľaď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité / borákovité

Solenanthus albanicus

Rozšírenie: Endemický druh s malým areálom v južnom Albánsku v pohoriach Dhembeli, Nemërçkë a Lunxhëri. Hrebeňom Nemërçkë zasahuje aj do Grécka, kde sa toto pohorie nazýva Dhouskon a taktiež bol zaznamenaný v gréckej časti pohoria Grammos.

Ekológia: Rastie najmä v okolí salašov, napájadiel, pod skalnými prevismi a na podobných stanovištiach, kde sa zhromažďuje zver, resp. kozy, ovce a teda aj nitráty. Roztrúsene ho možno nájsť aj v iných biotopoch. V nitrofilných porastoch je často prevažujúcim druhom a fytocenologicky možno tento typ vegetácie zaradiť do zväzu Rumicion alpini Scharfetter 1938. Vyskytuje sa na vápencoch v nadmorskej výške (800–)1600–2250 m.

Solenanthus albanicus

Popis: Dvojročná, 40–90 cm vysoká bylina. Spodné listy kopijovité, do 15–30(–50) cm dlhé. Stonkové listy vajcovito kopijovité až vajcovito kosoštvorcovité, (3–)6–12 × (1,5–)3–3,5 cm veľké, sediace. Kvetné stopky 0–4 mm, kalich 4–6 mm dlhý, cípy kopijovité. Koruna okolo 7 mm dlhá, korunné cípy úzko vajcovité. Tyčinky vytŕčajúce, nitky 10–11 mm dlhé. Plodom je 7 mm veľká tvdka.

Ohrozenie a ochrana: Červený zoznam IUCN (2011) radí túto rastlinu k ohrozeným druhom (EN), je zaradená aj medzi najvzácnejšie rastliny Európy v rámci Bernskej konvencie a chránená prostredníctvom CORINE Biotopes and the Habitats Directive (92/43/EEC).

Poznámka: Ako vzácny druh bol v roku 2016 vyobrazený na poštovej známke v hodnote 190 Lekë.

Solenanthus albanicus
Solenanthus albanicus
Solenanthus albanicus
Solenanthus albanicus

Foto: 27. 6. až 3. 7. 2013 (Albánsko, pohorie Nemërçkë).