Zobrazit místo Somálsko-etiopská provincie na větší mapě

Klíčové území v severovýchodní Africe zahrnuje téměř celou Eritreu, Etiopii, Somálsko a Keňu, na jih zasahuje do střední Tanzanie a na západě částečně zasahuje i do Burundi, Rwandy, Ugandy a do jihovýchodního cípu Jižního Súdánu.

Somálsko-etiopská provincie

Geologicky je tato provincie velmi pestrá. Na severu je starý krystalický masiv, zatímco středem se táhne Velká příkopová propadlina, která roztrhla původní krystalické podloží a doplnila je velmi mladými vulkanity (sopečná činnost zde stále probíhá). Ve střední a jižní části provincie jsou izolované velmi vysoké horské skupiny, např. Mt. Kenya (5199 m n. m.) a Kilimandžáro (5895 m n. m.), naproti tomu na severu je nejhlubší africká proláklina (jezero Asal, –155 m n. m.). Panuje zde výrazná sezónnost klimatu, ale území se vyznačuje velkým kolísáním teplot mezi dnem a nocí, které je zpravidla větší než výkyvy v průběhu roku. Zejména v horách a v hlubokých mezihorských sníženinách jsou velmi výrazné lokální klimatické zvláštnosti.

Somálsko-etiopská provincie

Hlavním vegetačním typem provincie je savana, tedy porosty s dominancí trav (Poaceae) a roztroušenými dřevinami, mezi nimiž jsou zejména typické akácie (Acacia) a druhy z čeledí Burseraceae, Capparidaceae a Combretaceae. V horských oblastech navazují porosty s účastí Juniperus procera a Podocarpus gracilior, ještě výše mlžné lesy s dřevinami z čeledi vřesovcovitých (Ericaceae). Nad horní hranicí lesa jsou porosty s bizarními obřími lobelkami (Lobelia) a starčky (Dendrosenecio), nízké křoviny s kontryhely (Alchemilla) a smily (Helichrysum), a také ostřicová rašeliniště. Specifickou vegetaci mají polopouštní a pouštní ostrůvky.

Somálsko-etiopská provincie

Květena provincie je velmi svérázná. Ačkoli zde nenajdeme žádnou endemickou čeleď, endemismus na úrovni rodů je vysoký a druhový dosahuje zejména v horách až 80 %. Kostru flóry tvoří paleotropické a pantropické elementy, ale zejména v horách najdeme těsnější vztahy se vzdálenými územími. Horské masivy východní Afriky sloužily jako nášlapné kameny při migraci holarktických prvků na jih, a naopak gondwanských na sever. Zřejmé souvislosti s květenou temperátních částí severní polokoule dosvědčují např. druhy rodů prvosenka (Primula), kropenáč (Swertia), huseník (Arabis) a dalších. Naopak k jižním prvkům patří např. zástupci rodů Stoebe a Euryops (Asteraceae) a Gnidia (Thymelaeaceae). Specifická je i souvislost s Makaronésií, kterou dokumentují druhy typicky makaronéských rodů Canarina a Aeonium.

Somálsko-etiopská provincie

Dílčí články o provincii:

Somálsko-etiopskou provincii na BOTANY.cz zastupují druhy:

O floristický průzkum provincie se v minulosti zasloužili například:

Sousedící floristické provincie:

Somálsko-etiopská provincie

Fotografovala Alena Vydrová.