Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Sonchus daltonii
Rozšíření: Endemit Kapverdských ostrovů, znám je z ostrovů Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Santiago a Fogo. Patří do příbuzenstva kanárských endemických mléčů, jediný endemický druh tohoto rodu na Kapverdách.
Ekologie: Stanovištěm jsou skalní terásky v prostředí ovlivňovaném pasátovým klimatem, tedy především pravidelnými mlhami; taková stanoviště leží převážně na severozápadních až severovýchodních expozicích. Lokality leží v nadmořské výšce (700–)1000–1800 m.
Sonchus daltonii
Popis: Rostlina s dřevnatějícím kaudexem a listovou růžicí na jeho vrcholu, dorůstá výšky 25–100(–150) cm. Listy v růžici jsou přisedlé, kopinaté, peřenolaločnaté až peřenosečné, (7–)11–50 cm dlouhé a (2–)3,5–12,5 cm široké, s (3–)5–10 úkrojky, zejména v mládí pokryté krátkými šedými chlupy, na bázi zúžené, na okraji 2krát zubaté; listy na lodyze se zmenšují a mohou být celokrajné. Květenství je chocholík až vrcholík (5–)10–50 úborů; stopky úborů jsou 0,5–4,5(–6) cm dlouhé; lůžko úborů dosahuje průměru 1–1,5 cm; zákrov je ploše kuželovitý, 1,5–2 cm dlouhý, zákrovní listeny jsou střechovitě uspořádané, 6–12 mm dlouhé, vnější kopisťovité, vnitřní až čárkovité; květy jsou oboupohlavné, jazykovité, sytě žluté, s trubkou 9–12 mm dlouhou a ligulou 7,5–11 mm dlouhou. Plody jsou nažky, na hřbetě poněkud stlačené, 2,5–3 mm dlouhé, s bílým, 10–12 mm dlouhým chmýrem.
Ohrožení a ochrana: Rostliny jsou často ničeny pasoucím se dobytkem. Na ostrově Santiago byl znovu ověřen teprve v nedávné době a jeho nepočetné populace jsou zde kriticky ohrožené.
Sonchus daltonii
Sonchus daltonii
Sonchus daltonii
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 3. 11. 2006 (Kapverdy, Santo Antão, Cova).