Zobrazit místo Sonorská provincie na větší mapě

Nejsušší části Madreanské oblasti pokrývá Sonorská provincie, která se rozkládá na pomezí Spojených států a Mexika v pruhu od Pacifiku až po Mexický záliv.

Sonorská provincie

Jde o aridní, zčásti pouštní území a zabírá Kalifornský poloostrov (Baja California), Sonorskou, Mohavskou a Chihuahuánskou poušť a Tamaulipan Brushland (nejjižnější část Texasu a s ní hraničící území severovýchodního Mexika). Geologie je velmi složitá, jsou zde dosti vysoké hory i nejhlubší proláklina na západní polokouli – Údolí smrti (Death Valley). Klima je aridní, roční úhrny srážek zde místy dosahují jen 200 mm, přicházejí většinou v podobě deště.

Sonorská provincie

Ráz vegetace dávají řídké křoviny s účastí akácií (např. Prosopis velutina), keřů Larrea tridentata (Zygophyllaceae), Flourensia cernua (Asteraceae) a Coelogyne ramosissima (Rosaceae), v Sonorské poušti v jižní Kalifornii jsou typické porosty s bizarním druhem Yucca brevifolia, palmami z rodu Washingtonia a zejména v Arizoně obrovský sloupový kaktus Carnegiea gigantea.

Joshua Tree National Park

Průvodními druhy suchomilné vegetace jsou četní zástupci laskavcovitých (Amaranthaceae) a hvězdnicovitých (Asteraceae), zejména pelyňky (Artemisia). Nejchudší vegetaci hostí zasolená místa. Spíše ve vyšších horských polohách se nacházejí lesíky s různými druhy borovic (Pinus) a dubů (Quercus).

Sonorská provincie

Flóra je bohatá, v součtu je to více než 5000 druhů, ale málo z nich je rozšířeno v celé provincii, spíše jsou zde menší území s kontrastní flórou. Vyskytují se zde i zástupci madreanské endemické čeledi Fouquieriaceae (např. Fouquieria columnaris) a řada endemických rodů. Druhový endemismus některých oblastí dosahuje až 80 %. Zejména v jižnějších částech se uplatňuje značný vliv blízké Neotropis, kromě akácií též druhy z čeledí Burseraceae a Loasacae. Místy jsou bohatě zastoupeny kaktusy (Cactaceae, např. Pachycereus pringlei, Stenocereus thurberi aj.).

Sonorská provincie

Dílčí články o provincii:

Na BOTANY.cz sonorskou květenu zastupují:

Sousedící floristické provincie:

Sonorská provincie

Fotografovali Pavlína Zahradníková a Miroslav Dvorský.