Sorbus aria × Pyrus communis
Syn.: Pyrus ×auricularis Knoop, Pyrus bollwylleriana DC., Pyrus irregularis Munchh., Pyrus pollveria L., Pyrus polwilleriana J. Bauhin ex Decne.
Česká jména: polverie ouškatá (Dostál 1950), hruškojeřáb ouškatý (Mareček 2001)
Slovenská jména: jarabinovec uškatý (Dostál 1950)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité

×Sorbopyrus auricularis

Rozšíření: Spontánní kříženec jeřábu muku (Sorbus aria) a hrušně obecné (Pyrus communis), poprvé zaznamenaný v Alsasku v roce 1599 a komentovaný knižně už Jeanem Bauhinem (Historia plantarum universalis). Bylo vyšlechtěno vícero kultivarů, u nás je například známá tzv. Tatarova hrušeň.

Ekologie: Pěstuje se v zahradách a sadech mírného klimatického pásu, především tedy v Evropě. Kvete v průběhu května.

Popis: Opadavý strom dosahující výšky až okolo 15 m, s korunou zaokrouhlenou a borkou šedohnědou, vrásčitou. Listy jsou řapíkaté, vejčité až obvejčité, 6–10 cm dlouhé a 3–6 cm široké, na bázi klínovité, zaokrouhlené nebo až mělce srdčité, po okraji nepravidelně pilovité až 2krát pilovité, na vrcholu špičaté, na líci chlupaté, záhy olysalé, na rubu permanentně plstnaté. Květenství je chocholičnaté, kališní lístky jsou trojúhelníkovité, plstnaté, korunní lístky jsou bílé. Plody jsou hruškovité malvice, dužnaté, v době zralosti žluté až načervenalé, sladké, až 2,5 cm dlouhé, varieta ×Sorbopyrus auricularis var. bulbiformis mívá plody o něco větší.

Využití: Vysazuje se spíše jako rarita v zahradách a parcích, nároky má podobné jako hrušeň.

×Sorbopyrus auricularis
×Sorbopyrus auricularis
×Sorbopyrus auricularis
×Sorbopyrus auricularis

Fotografováno dne 22. 7. 2018 (Česko, Průhonice, Dendrologická zahrada VÚKOZ).