Syn.: Aucuparia americana (Marshall) Nieuwl., Pyrus americana (Marshall) DC.
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité

Sorbus americana

Rozšíření: Druh východu Severní Ameriky, vyskytuje se v oblasti od jihovýchodní Kanady přes oblast Velkých jezer až po Novou Anglii, po hřebeni Appalačských hor sestupuje k jihu až do Tennessee a Severní Karoliny.

Ekologie: Roste ve vlhké křovinaté vegetaci na březích jezer a vodních toků, na skalnatých svazích, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1300 m.

Sorbus americana

Popis: Opadavý keř až strom dosahující výšky 4–10 m, s borkou šedou až nahnědlou. Listy jsou střídavé, řapíkaté, lichozpeřené, s 11–17 lístky, které jsou kopinaté až podlouhle kopinaté, 5–10 cm dlouhé a 1–2,5 cm široké, jejich délka je zhruba 3–5krát větší než jejich šířka, přinejmenším v horní polovině, avšak někdy i téměř po celém okraji jsou pilovité, na vrcholu zašpičatělé, skoro lysé nebo olysalé, na rubu světlejší, někdy na rubu při střední žilce i chlupaté. Květenství je latnaté, mnohokvěté, dosahuje průměru 6–15 cm, jeho stopka je lysá nebo řídce chlupatá; květy dorůstají průměru 5–8,5 mm; kališní lístky jsou až 1 mm dlouhé, celokrajné, často žláznaté, korunní lístky jsou obvejčité, 2–4 mm dlouhé, bílé; tyčinek je 14–20, čnělky 3–4. Malvice jsou kulovité, dosahují 4–7 mm v průměru, v době zralosti jsou načervenale oranžové nebo světle červené.

Sorbus americana
Sorbus americana
Sorbus americana

Fotografováno dne 22. 7. 2018 (Česko, Čechy, Průhonice, Dendrologická zahrada VÚKOZ).