Syn.: Crataegus aria L., Aria nivea Host
Česká jména: jabloň muk (Presl 1819), můk sněžný (Opiz 1852), muk obecný, mukyně (Čelakovský 1879), jeřáb muk (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: břek mukyně, mukyňa (Reuss 1853), mukyňa obyčajná (Dostál 1950), jarabina mukyňová (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Sorbus aria
Rozšíření: Původní rozšíření je ostrůvkovité v západní, střední, jižní a jihovýchodní Evropě, také zřejmě na některých ostrovech Makaronésie. U nás roste roztroušeně až vzácně v českém termofytiku a v nejteplejších polohách mezofytika. Na Moravě patrně jen na Znojemsku a v Moravském krasu.
Ekologie: Světlé šipákové doubravy, vápnomilné bučiny, skály, většinou na vápnitých, čerstvě vlhkých až suchých půdách.
Popis: Keř nebo menší strom (do 7 m výšky). Borka tmavošedá, hladká. Listy jednoduché, čepel široce eliptická až okrouhlá, nepravidelně pilovitá, k bázi celokrajná, vespod plstnatá. Květenství kompaktní, korunní lístky eliptické až okrouhlé, nažloutlé. Kvete v květnu. Malvice kulovité nebo vejcovité, 7–9(–11) mm v průměru, červené, lesklé, lenticelami tečkované, se zaschlými kališními cípy.
Ohrožení a ochrana: Stupeň ohrožení závisí na taxonomickém pojetí (viz poznámka níže). U nás je diploidní Sorbus aria s. str. zařazen mezi druhy silně ohrožené (C2b), zatímco hojnější taxon Sorbus graeca mezi ohrožené druhy (C3). Na Slovensku je Sorbus aria s. l. druhem potenciálně ohroženým (NT); zákonem chráněným druhem je v Maďarsku.
Poznámky: Do kultury se vysazují především kultivary tohoto druhu.
Vnitrodruhová variabilita jeřábu muku je komplikovaná a vyžaduje další studium. Podle nejnovějších poznatků je diploidní Sorbus aria s. str. na našem území potvrzen zatím z národního parku Podyjí, zatímco přinejmenším většina českých populací je přiřaditelná k jinému taxonu, nejspíše k druhu Sorbus graeca Lodd. ex Schauer.
Sorbus ariaSorbus aria
Sorbus aria
Fotografováno v září 2006 (Lubomír Rak: Praha, Paví vrch) a 2. 5. 2009 (Tomáš Mrázek: Velká hora u Srbska).