Syn.: Crataegus aria L., Aria nivea Host
Česká jména: jabloň muk (Presl 1819), můk sněžný (Opiz 1852), muk obecný, mukyně (Čelakovský 1879), jeřáb muk (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: břek mukyně, mukyňa (Reuss 1853), mukyňa obyčajná (Dostál 1950), jarabina mukyňová (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Sorbus aria
Rozšíření: Původní areál se rozkládá v jižní a střední Evropě a snad také v severní Africe od Maroka po Tunisko; vzhledem ke komplikované taxonomii není rozšíření příliš dobře známo. V ČR se patrně přirozeně vyskytuje pouze na Znojemsku v NP Podyjí a v Moravském krasu (s jistotou v současnosti na jediné lokalitě), ostatní zjištěné nálezy zřejmě představují výsadby. Na Slovensku zřejmě roste, ale výskyt vyžaduje kritickou revizi.
Ekologie: Světlé doubravy a skalnaté hřbítky, na vápnitých i odvápněných podkladech.
Sorbus aria
Popis: Opadavý keř nebo menší stromek, dorůstá výšky kolem 12 m; borka je šedá až tmavošedá, v mládí hladká, posléze zejména na bázi kmene rozbrázděná; větvičky jsou tlusté, letorosty jsou v mládí lysé nebo řídce plstnaté, později olysávají. Listy jsou střídavé, podlouhlé, (9,6–)11,5–12,7(–15,6) cm dlouhé a (5–)6,3–7,8(–8,4) cm široké, tenké, na líci víceméně lesklé, světle nebo tmavě zelené, na rubu zelenošedě plstnaté, s (8–)11–12(–13) páry postranních žilek, na bázi klínovité až široce klínovité, na okraji obvykle ploché, pravidelně 1–2(–3)krát pilovité nebo zubaté, řidčeji hlouběji pilovité až mělce laločnaté, na vrcholu tupě špičaté, špičaté až zašpičatělé. Květenství je hustý vyklenutý chocholík s plstnatými větvičkami; kališní lístky jsou trojúhelníkovité, špičaté nebo zašpičatělé, za květu rozestálé nebo nazpět sehnuté; korunní lístky jsou široce eliptické až okrouhlé, (5–)6,5–7,5(–8,5) mm dlouhé, bílé; tyčinek je asi 20; blizny jsou 2(–3). Malvice jsou elipsoidní až téměř kulovité, (11,5–)12,5–14,5(–16) mm dlouhé, delší než široké, s vytrvalými vzpřímenými kališními cípy, za zralosti červené až tmavočervené, řidčeji oranžové, na bázi a kolem vrcholu vlnaté, jinde olysalé a lesklé.
Záměny: Variabilita jeřábů z okruhu jeřábu muku je velmi komplikovaná, jen v ČR se mezi ně řadí nejméně sedm druhů (plus dalších asi 10 druhů hybridogenního původu, v nichž je jedním z rodičů některý z muků). Pravý jeřáb muk (Sorbus aria) je diploidní, sexuálně se rozmnožující druh, od dalších se rozezná především podle velkých, tenkých a měkkých listů výrazně delších než širokých, s velkým počtem žilek.
Ohrožení a ochrana: V ČR je Sorbus aria zařazen mezi druhy silně ohrožené (C2b). Ohrožení v dalších zemích se vesměs týká celé skupiny příbuzných druhů, které mnohde nejsou ještě vůbec rozlišovány.
Sorbus aria
Sorbus aria
Sorbus aria
Sorbus aria
Sorbus aria
Fotografováno ve dnech 16. a 28. 5. 2018 (NP Podyjí, Čížov, Hardecká stráň).

Literatura:
Lepší M., Lepší P., Koutecký P., Bílá J. et Vít P. (2015): Taxonomic revision of Sorbus subgenus Aria occuring in the Czech Republic. – Preslia 87: 109–162.