Česká jména: jeřáb barrandienský (Danihelka et al. 2012)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Sorbus barrandienica
Rozšíření: Endemit vyskytující se pouze na deseti lokalitách v Českém krasu, z toho na devíti na levém břehu Berounky. Jedná se o apomiktický taxon vzniklý ustálením křížence jeřábu muku (Sorbus aria) a jeřábu břeku (Sorbus torminalis). Od velice podobného jeřábu krasového (Sorbus eximia) byl odlišen teprve v roce 2012. Jeřáb krasový v současném pojetí roste pouze na pravém břehu Berounky.
Ekologie: Roste v teplomilných světlých listnatých lesích nebo při okrajích suchomilných trávníků a na skalách. V zástinu neplodí a při silném nedostatku světla hyne. Vyhledává bázemi bohaté půdy. Často na vrcholech kopců. Kvete v květnu.
Sorbus barrandienica
Popis: Strom dorůstající do 12 m výšky, s šedou, v mládí nerozpraskanou borkou. Mladé výhony jsou nejprve řídce plstnaté, potom olysávající. Listové čepele na krátkých plodných výhonech jsou víceméně eliptické, ploché, víceméně lesklé, tmavě zelené na líci, na rubu žlutošedě zelené, na vrcholu zaokrouhleně špičaté, na bázi klínovité, vzácně široce klínovité, na líci téměř lysé, na rubu plstnaté, průměrně 8,8–10,3 cm dlouhé, 6,7–7,4 cm široké, nejširší obvykle okolo třetiny délky, laločnaté s okrajem pilovitým až dvojitě pilovitým špičatými zuby, laloky ukončují hlavní postranní žilky, okraje laloků obloukovité, zářez mezi druhým a třetím lalokem směrem od řapíku nejčastěji 0,45–0,60 cm dlouhý, postranních žilek, končících ve vrcholech laloků nebo v zubech nejčastěji 8 na každé straně čepele. Květenství s 50–60 květy, vypouklá. V květech přibližně 20 tyčinek, prašníky bledě žluté. Semeník polospodní. Čnělky nejčastěji 2, zelenavě krémové, srostlé nejčastěji do třetiny své délky. Plody téměř kulovité, často delší než široké, za zralosti oranžové až červenooranžové. Semena šedohnědá.
Sorbus barrandienicaSorbus barrandienica
Sorbus barrandienicaSorbus barrandienica
Záměny: Často roste společně s oběma rodičovskými druhy. Tvarem listů je podobný spíše jeřábu muku, který však nemá laločnatou čepel listů. Jeřáb dunajský (Sorbus danubialis), se kterým rovněž často roste, se vyznačuje kosočtverečnou čepelí, která je navíc nápadně tuhá. Nejpodobnějším druhem je jeřáb krasový (Sorbus eximia), jehož listové čepele jsou vejčité až široce eliptické, často lžícovitě prohnuté, na bázi většinou zaokrouhlené nebo široce klínovité, zářez mezi druhým a třetím lalokem je kratší a plody často stejně široké jako dlouhé, někdy dokonce širší.
Ohrožení a ochrana: Jeřáb barrandienský patří mezi kriticky ohrožené druhy květeny ČR (C1b).
Sorbus barrandienica
Sorbus barrandienica
Sorbus barrandienica
Sorbus barrandienica
Fotografováno ve dnech 2. 10. 2012 a 19. 5. 2013 (u Bubovic).